Nyheter

KGK möjliggör elektrifiering av PostNords transporter

KGK och PostNord har ingått avtal för uppförande av laddpunkter. PostNord Sveriges mål är att uppföra cirka 4300 laddpunkter fram till 2027. KGK kommer att leverera projektering, installation och laddboxar för laddning av både lätta och tunga fordon. Avtalet är ett led i PostNords långsiktiga hållbarhetsarbete där ett av målen för transporter är att alla last-mile leveranser med lätta fordon upp till 3,5 ton ska vara emissionsfria 2027.

Genom ett nytecknat avtal med PostNord Sverige AB kommer KGK att leverera tjänster och laddboxar för uppförande av laddinfrastruktur. KGK levererar projektering, installation och laddboxar i samarbete med ett rikstäckande nätverk av elektriker.

– KGK har sedan tidigare en relation med PostNord Sverige AB som vi nu fördjupar med att också leverera ladd lösningar så att man kan fortsätta sin resa mot emissionsfria transporter. Det är glädjande för oss att vi med vårt rikstäckande nätverk av installatörer, utbud av laddboxar och administrationstjänsten ELLSY uppfyller PostNord Sverige ABs krav, säger David Boström, Affärsområdeschef på KGK.

Emissionsfria last-mile transporter

Med begreppet last-mile transporter syftar man på den sista transporten av brev och paket från terminal till mottagare som kan vara hemmet, utlämningsställe eller en paketbox. Dessa transporter utförs till största delen av fordon som väger upp till 3,5 ton.

– När omställningen är klar kommer vi för utdelningsbilar att ha ca. 3500 laddpunkter och för skåpbilar drygt 800. Ett av våra koncernövergripande klimatmål är att vi ska vara emissionsfria i lastmile och då är det elbilar vi använder, berättar Hans Ankergård Karolin, Verksamhetsutvecklare Fordon hos PostNord Sverige AB.

Installerar laddning för både lätta och tunga fordon

– Den laddinfrastruktur som vi investerar i är till stor del avsedda för att ladda våra lätta fordon över natten. Dock finns det platser där det är motiverat med snabbladdning och på dessa kommer vi att uppföra laddpunkter för våra tunga ellastbilar, avslutar Hans Ankergård Karolin.