Nyheter

Gothenburg Wood Terminal möter svenska sågverks växande exportbehov

Med ett nytt namn vill Gothenburg Wood Terminal ytterligare förtydliga sin position som Göteborgs hamns centrala virkesterminal. Som en nyckellänk i transportkedjan mellan svenska sågverk och dess internationella marknader har man ytterligare vässat möjligheterna att möta den svenska skogsindustrins växande exportbehov.

Positionerat mitt i Skandinaviens största godsnav hanterar Gothenburg Wood Terminal sågade trävaror från sågverk runt om i hela Sverige. På den 15 000 meter stora terminalytan med järnvägsanslutning och 240 meter spår rakt in i verksamheten lossas virkespaket från inkommande lastbilstrailers och tåg varje dag. Därefter lastas virket om till containrar. Med hjälp av två loadplates garanterar man en effektiv och säker containerlastning med minimal risk för skador på godset.

Totalt har man kapacitet att stuffa 180-200 containers i veckan. Bara ett stenkast bort ligger APM Terminals containerterminal med direkttrafik till över 70 destinationer världen över, där containrarna lastas på fartyg för vidare transport till slutkund.

Omlastningsprocessen hanteras av erfaren, specialiserad personal där Gothenburg Wood Terminals Terminalchef Adnan Feriz leder det dagliga arbetet.

– Jag har jobbat med virkeshantering under nästan hela mitt yrkesliv. Jag har följt virket genom karriären kan man säga, vilket lett till att jag efter 20 år landat här på Gothenburg Wood Terminal. Jag är väldigt stolt över medarbetarna, jobbet vi utför och rollen vi spelar i svensk exportindustri, säger Adnan Feriz.

Växande efterfrågan på lösningar för virkesexport

Exporten av skogsprodukter går som tåget i Sverige. Förra året exporterades 13,8 miljoner kubikmeter sågade trävaror – det är den näst högsta siffran någonsin och en ökning med nio procent jämfört med föregående år. Det är en utveckling som givetvis ger ringar på vattnet även hos Gothenburg Wood Terminal, som står redo att möta en växande efterfrågan på sina omlastningstjänster.

– Vi har god tillgång på ytor och containers och all nödvändig infrastruktur på plats för att kunna välkomna alla som behöver professionell hjälp med lastning av gods idag – både befintliga så väl som nya kunder, säger Kim Johansson, Marknadsansvarig på Gothenburg Wood Terminal.

Gothenburg Wood Terminal betonar särskilt fördelarna med järnvägstransporter. Genom tätt samarbete med järnvägsaktörerna i hamnen kan man bistå sina kunder att sy ihop ett järnvägskoncept som kan både effektivisera transporterna och minska dess klimatavtryck.

– Vår vision är att erbjuda en hållbar terminalverksamhet som förenar klimat, arbetsmiljö och ekonomi. Detta uppnår vi tillsammans med våra affärspartners, och genom samverkan med hamnens operatörer vill vi utveckla effektiva och konkurrenskraftiga inlandstransporter från produktionsenhet till terminal där befintlig infrastruktur utnyttjas mer optimalt, fortsätter Kim Johansson.

Att kunna erbjuda effektiv omlastning av sågade trävaror är ett viktigt komplement till Göteborgs hamns befintliga skogsproduktshantering som också består av papper, kartong och pappersmassa, berättar Antti Laakso, Senior Business Development Manager på Göteborgs Hamn AB.

– Gothenburg Wood Terminal stärker hamnens totala värdeerbjudande och roll som fullservicehamn gentemot skogsindustrin, och bidrar till att hamnen idag är Sveriges största skogshamn, avslutar Antti Laakso.

Fakta: Gothenburg Wood Terminal (tidigare Mimab Wood)

Terminalyta: 15 000 m2
Järnvägsanslutning: Ja, med 240 meter spår in på terminalen
Utrustning: Två loadplates, fyra truckar
Godstyper: Huvudfokus på virke, men även andra skogsprodukter, stål och specialgods
Kapacitet: Lastning av 180-200 containrar/vecka, plus ytterligare crossdockingvolymer