Nyheter

Trafikrekorden på Öresundsbron fortsätter

Sommarens rekordstarka fritidstrafik över Øresundsbron fortsätter in på hösten – och visar tecken på en bestående trend i trafiken. Øresundsbron slog flera trafikrekord sommaren 2023 och juli blev den mest trafikerade månaden i Øresundsbrons historia. 

– Flera faktorer kan ligga bakom den rekordhöga fritids- och semestertrafiken över Øresundsbron sommaren 2023, men kronkursen och ett ökat intresse för semester i närområdet är några av de främsta förklaringarna, säger Berit Vestergaard, försäljnings- och marknadsdirektör på Øresundsbron.

Fortsatt hög fritidstrafik

– Trafiksiffrorna för det tredje kvartalet visar också att det inte bara är under semestermånaderna som det finns en betydligt större lust att köra över Øresundsbron. Fritidstrafiken med rabattavtal i september ligger också 14 procent högre än samma månad året innan, så det kan vara en bestående trend, fortsätter Berit Vestergaard.

Totalt sett var fritidstrafiken med ØresundGO-avtal cirka 11 procent högre under det tredje kvartalet i år jämfört med samma period 2022, och det är främst danska ØresundGO-kunder som håller fritidstrafiken på den höga nivån. Dansk fritidstrafik över Øresundsbron var 25 procent högre jämfört med förra året, medan en liten minskning på 2 procent ses i den svenska fritidstrafiken under det tredje kvartalet.

Godstrafik visar tecken på avmattning

Samtidigt som fritidstrafiken ökar så fortsätter nedgången för lastbilstrafiken. Den påbörjades under det andra kvartalet. För årets tredje kvartal minskade lastbilstrafiken med 5 procent jämfört med samma period året innan.

– Nedgången kommer efter en lång period där lastbilstrafiken på Øresundsbron har legat kvar på en relativt hög nivå, trots att både corona- och energikrisen har utmanat marknaden, avslutar Berit Vestergaard.

Pendlingstrafiken är kvar på samma nivå

Pendlarna har kört något mer till och från arbetet under juni, juli och augusti 2023 än de gjorde året innan. Trafiken med ØresundPENDLARE-avtal ökade med 2 procent under det tredje kvartalet 2023. Därmed ligger pendlingstrafiken över Øresundsbron stabilt under nivån för 2019.

Foto: M W