Nyheter

Inget ställningsprojekt för stort för Scaffolding Projects

Scaffolding Projects tar sig an allt från de enklaste projekten till de mest avancerade uppdragen när det gäller ställningsbyggnation. Renoveringarna av Älvsborgsbron, Tingstadstunneln och Eriksbergs bockkran är några spännande exempel.

– Under fem års tid har vi arbetat i en rad olika projekt på Älvsborgsbron med samma beställare, DAB Group, där vi har ett fint samarbete, berättar vd Johan Hedberg, vd i Scaffolding Projects.

– Vi har stort fokus på Göteborg med omnejd. Göteborg är med sina många infrastrukturprojekt en marknad i sig. Men när det kommer till större projekt sträcker vi oss självklart åt andra håll i landet också.

Scaffolding Projects erbjuder det lilla och det stora projektets helhetslösning inom ställningsbyggnation; byggnads- och industriställningar samt väderskydd för såväl privatpersoner som industrin. Stort fokus ligger på infrastrukturprojekt.

Företaget medverkar vid Trafikverkets renovering av undersidan av Älvsborgsbrons brobaneplatta. En 42 meter hög byggnadsställning har uppförts mot ena pylonbenet och därtill har en arbetsplattform i form av en hängställning på 420 x 32 meter eller drygt 13 000 kvadratmeter hängts upp i stålfackverket under hela brospannet. Från den genomförs bland annat betongreparationer med en arbetshöjd till broplattan på cirka två meter.

– Bara monteringen av aluminiumplattformen under bron tog 14 veckor med hjälp av två arbetsteam om sammanlagt 16 personer.

– Vid renoveringen av Tingstadstunneln under Göta älv medverkar vi med många mindre byggnadsställningar allt efter ständigt förändrade behov.

Vid den omfattande ommålningen av bockkranen vid tidigare Eriksbergs varv för några år sedan försågs kranbenen med byggnadsställningar och den överliggande bommen med flyttbara väderskydd. Kranen är drygt 70 meter hög och 110 meter bred och stod över den dåvarande torrdockan. Den byggdes 1969 och är sedan 2012 byggnadsminne från varvsepoken.

– De här är roliga och utmanande projekt. Vi är unga och galna nog och gillar att grotta ner oss i att hitta görbara lösningar för våra uppdragsgivare. Vi vill vara flexibla och lyhörda för behoven, säger Johan Hedberg.

Scaffolding Projects startades 2017, ägs av Johan Hedberg och Nicklas Wallman och har ett 40-tal anställda.

www.scaffoldingprojects.se

PÅ bilden: Ställningsbygge på höga höjder är vardag, som här på 42 meter vid Älvsborgsbron.