Nyheter

Stena Line drar in sin linje mellan Nynäshamn och Hangö

Stena Line meddelar att man beslutat att dra in sin färjelinje mellan Nynäshamn och finländska Hangö. Huvudorsaken är bristande efterfrågan från bolagets fraktkunder på grund av utvecklingen av den nuvarande geopolitiska situationen. Trafiken fortsätter fram till den 20 oktober, då båda de fartyg som idag trafikerar rutten ska chartras ut eller få andra uppdrag inom Stena Line.

Under våren 2022, startade Stena Line en ny färjelinje mellan Nynäshamn utanför Stockholm och finska Hangö, efter att ha märkt en stor marknadsefterfrågan och på direkt förfrågan från bolagets existerande nätverkskunder.

På grund av hur den geopolitiska situationen utvecklats har dock de tidigare fraktvolymerna minskat och marknaden för frakttjänster blivit mättad. Det har i sin tur medfört att efterfrågan från Stena Lines fraktkunder på rutten inte utvecklats som förväntat.

Den finländska regeringens beslut om att bevilja undantag från EU:s utsläppshandelssystem ETS från den 1 januari 2024 för fartyg som går via Åland kommer dessutom att skapa ett snedvridet kommersiellt landskap, med tydliga fördelar för handel via Åland.

Som en konsekvens av utvecklingen och utsikterna för den närmaste framtiden, har Stena Line beslutat sig för att dra in linjen mellan Nynäshamn och Hangö. Trafiken fortsätter fram till den 20 oktober, då fartygen lämnar rutten för nya uppdrag antingen på chartermarknaden eller inom Stena Line.

– Det är med tungt hjärta som vi har nått den punkt då vi måste dra in vår linje mellan Sverige och Finland. Det har varit ett mycket svårt beslut, men efter att ha övervägt alla aspekter är vi övertygade om att vi har fattat rätt beslut, säger Johan Edelman, Trade Director Baltic Sea North, Stena Line. 

Stena Line för en dialog med den berörda fackföreningen och sina medarbetare på linjen, och håller dem informerade löpande. Alla fraktkunder och passagerare kommer att informeras och erbjudas återbetalning om de har bokat en resa efter den 20 oktober. Vid behov kommer de också få hjälp att boka annan transport.