Nyheter

Peab Asfalt förstärker viktig transportväg i Norrbotten

Arbetet med väg 395, även känd som Malmvägen, i Norrbotten fortsätter. Vägen ska förstärkas från gruvan i Kaunisvaara till omlastningscentralen i Svappavaara, en sträcka på totalt 16 mil. I år startade arbetet med sista etappen på sträckan där vägen ska breddas till åtta meter och förstärkas för att säkerställa att vägen klarar det ökade behovet av tunga transporter.

Peab Asfalt är sedan tidigare utsedd att utföra förstärknings- och beläggningsarbetet.

– Det här är ett roligt projekt som har pågått i flera år men i olika etapper. Vi lägger fyra lager asfalt som blir totalt 20 cm tjockt för att säkerställa att vägen klarar de tunga transporterna från järnmalmsgruvan, säger Markus Blind, platschef, Peab Asfalt. 

Projektet som hos Trafikverket går under namnet MaKS (Malmtransporter Kaunisvaara–Svappavaara) har i huvudsyfte att öka framkomligheten och ­­­trafiksäkerheten på vägen men även att skapa en god miljö för boende längs sträckan. En väg med tung trafik ställer höga krav på materialval och bärlager, något som gör att det här projektet något mer komplicerat.

För att möta Trafikverkets krav behöver Peab Asfalt säkerställa att deformationsresistensen, alltså stabiliteten i asfalten, är tillräcklig. Detta görs genom särskilda provytor och laboratorieblandningar för att få till en asfaltmassa som möter kraven. Specifika provtagningar görs och produktionen ute på vägen håller täta dialoger med teknikavdelningen för att säkerställa att det blir en bra produkt som kommer ut i slutändan.

– Förutom att det är extra provtagningar på asfalten så är den största utmaningen i projektet trafiken som hela tiden rullar. Gruvföretaget Kaunis Iron använder den här vägen för att transportera ut sitt järnmalmskoncentrat vilket innebär att det passerar en fullastad lastbil med en totalvikt på 90 ton var sjätte minut. Vi behöver arbeta snabbt och smart för att inte störa trafiken mer än nödvändigt men vi måste också göra det på ett säkert sätt, avslutar Markus.

Totalt ska drygt 200 000 ton asfalt levereras till projektet på sträckan under 2020–2024. Årets beläggningsarbete har minskat koldioxidutsläppen med cirka 800 ton tack vare användningen av biobränslen och returasfalt. För att minska utsläppen har ett mobilt asfaltverk etablerats i närheten av projektet och på så vis minskar även transportsträckorna. Till delar av projektet levererar även systerbolaget Swerock ballast som ingår både i asfalten och förstärkringslagret till vägen.

Foto: ptanpm