Nyheter

Stockholms Handelskammare: ”Utan svenska SAS-ägare krävs storsatsning på svenskt flyg”

Utan svenska ägarintressen i SAS riskerar Arlanda att förlora ytterligare i den nordiska flygkonkurrensen. Regeringen måste omgående sjösätta satsningar på Arlanda och svenskt flyg

När Sverige avvecklar sitt ägande i SAS riskerar Arlanda flygplats att förlora ännu fler direktlinjer till de affärskritiska destinationerna. Arlanda har under lång tid halkat efter Kastrup och Vanda, där flygbolag har valt att satsa och staterna valt att investera.

– Arlanda flygplats är vår port till världen men den har behandlats styvmoderligt under lång tid. Att Sverige avvecklar sitt ägande i SAS är sannolikt ekonomiskt rationellt i det korta perspektivet, men det måste kompenseras med andra kraftfulla insatser som stärker Sveriges förbindelser med omvärlden och därmed landets konkurrenskraft, säger Andreas Hatzigeorgiou, vd på Stockholms Handelskammare.

Internationell tillgänglighet är avgörande för näringslivets konkurrenskraft och för att locka utländsk arbetskraft och utländska investeringar till Sverige.

– Om Arlanda fortsätter att tappa mark mot Köpenhamn och Helsingfors när det kommer till antalet direktlinjer till globala tillväxtkluster kommer det att försvaga Sveriges konkurrenskraft. Regeringen måste presentera förslag som säkerställer att flyget mellan svenska städer och mellan Sverige och de affärskritiska destinationerna förbättras, fortsätter Andreas Hatzigeorgiou.

Stockholms Handelskammare uppmanar nu regeringen att omedelbart sjösätta den färdplan man utlovat ska presenteras innan höstens slut.

–Vi behöver skapa ett Arlanda 2.0 med alltifrån bättre kollektivtrafik till och från flygplatsen, ökad kapacitet på flygplatsen samt andra åtgärder som ger Sverige en flyghubb värd namnet, avslutar Andreas Hatzigeorgiou.

Stockholms Handelskammare var drivande bakom skapandet av Arlanda flygplats 1962 eftersom goda förbindelser med omvärlden är en förutsättning för investeringar, innovationer och hållbar tillväxt. Sveriges yta är större än Tysklands, Danmarks och Nederländernas tillsammans, men med endast en tiondel så stor befolkning. Flygets betydelse för Sverige och det svenska näringslivet är därmed avgörande för möjligheterna till utbyte mellan människor och företag.