Nyheter

Trots utmaningar – resandet med kollektivtrafiken fortsätter öka

I en färsk attitydundersökning från Transdev Sverige framgår det att resandet med kollektivtrafiken fortsätter att öka. Däremot kan det ekonomiska läget såväl som det säkerhetsmässiga påverka trafiken på sikt.

– Det är glädjande att vi ser en viss ökning av det kollektiva resandet i Sverige jämfört med undersökningen i mars även om det finns regionala skillnader. Det finns dock risker framåt. Vi ser exempelvis att det ansträngda finansiella läget i regionerna påverkar trafikutbudet negativt, vilket riskerar att även få en negativ effekt på resandet. Det behövs politiskt ledarskap och en vilja att satsa vidare på kollektivtrafik för att vi ska kunna nå transportsektorns klimatmål, säger Eva Tiséus, marknads- och kommunikationsdirektör på Transdev Sverige.

Förutom att mäta hur ofta vi reser kollektivt tar vi i denna mätning exempelvis även upp frågor som hur det försämrade säkerhetsläget och den ekonomiska nedgången påverkar vårt resande. När det gäller säkerhetsläget så ser vi ett förändrat beteende och större vaksamhet. Däremot är det få som slutat resa kollektivt helt och hållet på grund av detta. Rådet att fortsätta leva som vanligt tycks med andra ord ha hörsammats.

– Vi befinner oss i ett allvarligt säkerhetsläge, det ska man inte förneka. Däremot tycks våra resenärer ha en balanserad syn på frågan. De uppger i ganska stor utsträckning att de är mer vaksamma än tidigare men de låter sig heller inte skrämmas till att avstå sina resor, förklarar Eva Tiséus.

Transdev Sverige mäter kontinuerligt olika frågor kopplade till kollektivtrafik för att bättre förstå och förutse förändringar i resandemönster, nya trender och annat som påverkar oss och våra resenärer. Undersökningen är genomförd i slutet av september 2023 med 1005 respondenter. Urvalet är representativt för den svenska befolkningen sett till ålder, kön och region.