Nyheter

Unikt logistikupplägg ger klimatsmartare export

Tack vare samarbete mellan parter i godsnavet Göteborgs hamn introduceras nu en unik omlastningslösning med betydande klimatbesparingar för skogsindustrikoncernen Södra.

Den svenska skogen är sedan århundraden en av hörnstenarna i svensk exportindustri och den går idag för högtryck – Sverige exporterade under 2022 skogsprodukter för nästan 200 miljarder kronor om året, vilket är mer än någonsin.

Nu har ytterligare ett steg tagits för att optimera och stabilisera exportprocessen för en del av det svenska, gröna guldet. Detta genom att en av Sveriges ledande skogsindustrikoncerner Södra introducerar ett nytt flöde av pappersmassa via Göteborgs hamn genom ett helt nytt logistikupplägg.

Vanligtvis anländer pappersmassa från Södra i Mönsterås med järnväg och lastbil till omlastningsspecialisten Mima Terminals anläggningar i Göteborgs hamn. Där lastas balarna om till containrar för vidare leverans globalt.

Nu har Södra och Mima Terminal, tillsammans med containerterminaloperatören APM Terminals, skapat en ny lösning – dels för att kunna hantera en snabb volymtillväxt, såväl som för att klimatmässigt optimera transporterna. Med lösningen skapas en alternativ korridor där nya volymer transporteras sjövägen mellan Mönsterås och Göteborgs hamn.

– Mima Terminal har snabbt svarat på vår justerade efterfrågan – pålitlighet och flexibilitet är av avgörande betydelse för våra produktionsanläggningar och samarbetet har fungerat oerhört bra. Vi har haft en hög beläggningsgrad på båtarna vilket gör detta till en lösning som är både effektiv och ekonomiskt försvarbar, säger Ola Holgersson, logistikchef på Södra.

När ett bulkfartyg lämnar Södras anläggning i Mönsterås är det lastat med upp till 5 600 ton pappersmassa (motsvarande 140 lastbilar), 36 timmar senare anlöper fartyget containerterminalen i Göteborgs hamn som driftas av APM Terminals. Mima Terminal lossar Södras tidsbefraktade fartyg, containeriserar och korttidslagrar pappersmassan, innan den skeppas ut med containerfartyg till marknader på andra kontinenter.

– Här på Mima Terminal har vi all nödvändig infrastruktur på plats för att effektivt containerisera pappersbalarna i vår anläggning, som är strategiskt placerad intill APM Terminals kaj. Vi är mycket stolta över att kunna erbjuda industrin ytterligare ett alternativ till lastbilstransporter i hamnen och i det här fallet är Södra pionjärer, förklarar Michael Bergman, VD på Mima Terminal.