Nyheter

Här är det lättast att ta körkort

Det är lättast att ta körkort i Östersund, Luleå och Sundsvall. Sex av tio uppkörningar slutar med ett körkort i handen – nästan dubbelt så många som i Helsingborg och Järfälla i norra Stockholm. Detta visar statistik från Trafikverket som försäkringsbolaget Dina Försäkringar har analyserat.

I våras tog regeringen initiativ till en utredning som ska förbättra den svenska körkortsutbildningen. Detta som svar på att andelen godkända körkortsprov fallit kraftigt under mer än två decennier. År 2000 godkändes 64 procent av körproven och 73 procent av teoriproven. 2013 fick 54,5 procent av körproven godkänt, och 53,2 procent av teoriproven. Fem år senare, 2018, hade andelen godkända körprov sjunkit till 46,4 procent och teoriprov till 43,8 procent.

I dag når andelen godkända körkortsprov rekordlåga nivåer. Endast 45,3 procent av körproven har godkänts hittills i år, och något färre, 40,9 %, har klarat gränsen för teoriprovet.

Men det är inte bara fler som kuggar, det är också stora variationer mellan Trafikverkets kontor, visar Dina Försäkringars genomgång. Särskilt påtagligt blir detta när det kommer till körprovet, trots kravet på enhetlig bedömning. Östersund och Luleå har den högsta andelen godkända körprov, båda med något över 60 procent. Det är nästan dubbelt så många jämfört med de kontor där godkännandefrekvensen är lägst. I Helsingborg blir endast 33,46 procent av alla uppkörningar godkända, och tätt därefter kommer Järfälla (34,93 %). Under 40 procent godkända körprov är det också i Farsta, Kristianstad och Växjö.

– Kraven ska vara samma oavsett var du kör upp, ändå ser vi dessa stora skillnader. Det är svårt att dra någon annan slutsats än att det är lättare att köra upp på vissa orter. Att trafikens komplexitet skiljer sig, säger Victor Öberg, försäkringsexpert på Dina Försäkringar.

Förutom att dessa skillnader kan leda till frustration och osäkerhet bland körkortstagarna om vad som egentligen krävs för att bli godkänd, finns det en ännu allvarligare fara som bör beaktas, menar Victor Öberg. Och den rör trafiksäkerheten:

– Om bedömningen inte är helt rättvis eller om det finns andra ojämlikheter i systemet, kan det resultera i att mindre erfarna förare släpps ut på vägarna, vilket naturligtvis ökar risken för olyckor och incidenter.

Regeringens uttalade mål är att det ska bli enklare och billigare att ta körkort. Victor Öberg välkomnar att körkortsutbildningen ses över. Samtidigt anser han att det är lika viktigt att titta på åtgärder för att säkerställa att alla förare bedöms rättvist och konsekvent.

Fenomenet är heller inte nytt. Redan år 2007 fastslog Riksrevisionen i rapporten ”Vägverkets körprov – lika för alla?” att det är enklare att ta körkort i norra Sverige. Vid den tiden blev över 70 procent av körproven godkända i norr, medan färre än hälften fick godkänt i Stockholm.

– Att utreda de bakomliggande orsakerna till dessa skillnader och komma med förslag för att rätta till dem, borde självklart vara en del i uppdraget. Vi ska inte ha ett system där det är möjligt att ta genvägar och resa till en mindre ort enbart för att det är enklare att ta körkort där, avslutar Victor Öberg.

När det kommer till teoriprovet är skillnaderna inte lika påtagliga. Visby placerar sig främst med 49,9 procent godkända prov, följt av Göteborg Syd (48,1 %) och Karlskrona (47,0 %) Längst ner på listan återfinns Farsta där endast ett av tre (30,0 %) prov godkänns.