Nyheter

Saab deltog i Natos undervattensövningar

Saab har nyligen deltagit med undervattenssystem i två Nato-övningar som gick ut på att prova experimentella maritima obemannade system i ett operationellt scenario. Totalt deltog över 2000 civila och militära medarbetare från 15 Nato-länder samt Sverige och Irland.  

Saab deltog i under tre veckor i de båda Nato-övningarna Repmus 23 och Dynamic Messenger 23, med sin autonoma undervattensfarkost AUV62-AT, som användes för ubåtsjaktövning, och sin obemannade fjärrstyrda undervattensfarkost Seaeye Falcon som kan användas för att skydda infrastruktur på havsbotten.

I samarbete med Försvarets materielverk deltog Saab med AUV62-AT i ett övningsscenario för ubåtsjakt tillsammans med andra system från en rad andra aktörer från försvarsmakter, industrisektorn och akademin. Genom att efterlikna en ubåts akustiska signatur agerade AUV62-AT ett artificiellt mål som de deltagande ubåtsjaktsystemen skulle upptäcka och följa. Data från AUV62-AT användes sedan för att ge snabb återkoppling till de övriga systemen.

Saab visade även upp det mångsidiga systemet Seaeye Falcon i delarna av övningen som rörde skydd av kritisk infrastruktur på havsbotten. Farkosten utgjorde en viktig del av övningsscenariot genom att bland annat identifiera, forsla bort och neutralisera simulerade sprängladdningar som placerats vid en undervattenskabel.

– Det är mycket givande att delta i de här övningarna med Nato och en mängd experter på undervattenssidan för att utforska hur vi kan ta oss an de ökande hoten mot kritisk infrastruktur på havsbotten. Ett område som kommer att bli allt mer aktuellt under kommande år, säger Dean Rosenfield, Saabs marknadschef och chef för Saab UK.