Nyheter

Traveller buss får förtroende av NCC att trafikera byggprojekt Station Hagastaden

NCC bygger Station Hagastaden som en del av nya tunnelbanan, på uppdrag av Region Stockholm. Med start i oktober 2023 kommer Traveller buss under vardagar utföra interna personaltransporter med buss inom projekt Station Hagastaden med tillhörande entreprenadarbeten.

Personaltransporterna beräknas pågå till och med december 2025.

– Det är mycket glädjande att vi får förtroende av NCC och jag är övertygad om ett gott och långsiktigt samarbete. Vårt strategiska läge i Länna med uppställningsplatser och toppmodern verkstad samt vårt kvalitets- och hållbarhetsarbete gör att vi är väl rustade för uppdraget, säger Johan Salomon Affärsområdeschef, skola- och beställningstrafik på Traveller buss.

– Att uppföra en helt ny station ställer stora krav på många delar. En viktig del är att det ska fungera smidigt och enkelt med transporter för oss i personalen till och från de olika arbetsplatserna på området. Vårt intryck så här långt är mycket gott och vi ser fram emot att få samarbeta med Travellerbuss under projekttiden, säger Leif Ohlsson, NCCs produktionschef och BAS-U i projektet.

Fakta om Station Hagastaden:

Hagastaden är en växande stadsdel som knyter ihop Solna med Stockholm. Fullt utbyggt kommer totalt 6 000 nya bostäder och 50 000 arbetsplatser rymmas här.

Station Hagastaden får fyra entréer: en i Karolinska Universitetssjukhuset, en på det nya torget utanför sjukhuset, en mot Karolinska Institutet och en vid Torsplan.

Om Station Hagastaden – en del av grön linje till Arenastaden

Station Hagastaden byggs 20 meter under markytan

Stationen får fyra entréer.

Restid Odenplan – Hagastaden: 2 minuter.

Restid Hagastaden – Gullmarsplan: 16 minuter.

Stationen beräknas öppna 2028. Byggherre är Region Stockholms förvaltning för utbyggd tunnelbana.

Källa: 

Hagastaden (nyatunnelbanan.se)

https://nyatunnelbanan.se/arenastaden/hagastaden/