Nyheter

Elektriska lastbilar till ny nivå

Scania i Södertälje har inlett produktionen av lastbilar med R- och S-seriehytter med en effekt om 400 eller 450 kW, vilket är tillräckligt för en mängd olika regionala transportuppdrag. I september visade Scania också upp den första serietillverkade regionala ellastbilen för 64 ton på mässan eComExpo. Samtidigt uppdateras Scanias batterilastbilar för stadsnära transporter med nya, gröna batteripaket, chassin anpassade för elfordon och tjänster som Scania Charging Access.

Scanias erbjudande inom ellastbilar har nu nått en nivå som gör det relevant och attraktivt för ett brett urval av kunder, oavsett typ av transportuppdrag.

− Att köra utsläppsfritt är inte längre en exklusiv möjlighet för en utvald grupp, säger Fredrik Allard, chef för e-mobilitet på Scania. Scanias erbjudande täcker ett brett spann av applikationer och kundbehov. Samtidigt erbjuder vi tjänster som bidrar till att sänka tröskeln och öppna upp för en transformation till fossilfria transporter för många. 

Scanias uppgraderade erbjudande av batterielektriska lastbilar i regional drift kännetecknas av imponerande siffror: bruttovikterna kan vara upp till 64 ton, räckvidden är upp till 370 km med 40 ton, laddningshastigheten är upp till 375 kW och den högsta motoreffekten – 450 kW, motsvarar 610 hk – är väsentligt högre än vad flertalet av de lastbilar som redan rullar på vägarna har.

− Förutom renodlad fjärrtrafik är det få kunder idag som inte kan få vad de behöver 
ur ett operationellt perspektiv, fortsätter Allard. Det finns fortfarande applikationer som är mindre troligt att elektrifieras omgående. Men många kunder kommer att bli förvånade när de upptäcker vad de här elfordonen är kapabla till och hur effektiva de är ihop med våra digitala tjänster.

Scanias senaste ellastbilar kan beställas som dragbilar eller lastbilar. Hela Scanias hyttprogram (L, P, G, R och S) är nu kompatibelt med elfordon och går att beställa. Räckvidden kommer, som alltid, att variera beroende på vikt, driftstyp, väder och körstil, men en lastväxlare på 27 ton kan förväntas ha en räckvidd runt 350 km med en batteristorlek på 624 kWh. 45 minuters snabbladdning adderar ytterligare 200 km.Det krävs inte heller att man laddar med de snabbaste 350 kW-laddarna för att få korta laddtider: en 150 kW-laddare tillför drygt 10 mil i timmen till en lastbil som förbrukar 1,3 kWh/km.

− Många av oss är fast i dieseltänket, det att man alltid går från 10% till 100% när man tankar, säger Allard. Med batterifordon behöver man ställa om och i stället ladda för den sträcka man faktiskt behöver. Har du 12 mil till laddaren hemma på åkeriet är det så mycket plus lite marginal man laddar. Det är onödigt att ladda fullt varje gång.

Uppdaterade lösningar för urbana lastbilar och nya elmaskiner

Scanias första batterilastbilar har funnits på marknaden sedan 2021 och har varit en spjutspets inom urbana lösningar när det handlar om att transformera branschen mot fossilfria transporter. Scania växlar upp sitt erbjudande även för applikationer som distributionsbilar och treaxliga lastväxlare. Fler möjligheter finns genom att man inför chassin anpassade för elfordon, batterier från Northvolt och nya elektrifierade stödsystem som sammantagna innebär förbättrad funktionalitet och minskad komplexitet. Nya generationens elektriska drivlina i kombination med nya generationens batterier ger en räckvidd på upp till 390 km.

Samtidigt presenterar Scania nya eldrivlinor, EM C 1-4, som erbjuds med inte mindre än fem olika effektnivåer. EM C 1-4 förväntas bli Scanias volymsäljare, tack vare flexibiliteten och de olika effektklasserna.

 − Med den här introduktionen öppnar vi för att man i än större utsträckning kan skräddarsy och optimera sin ellastbil baserat på den aktuella driften, konstaterar Allard. Med fem olika effektnivåer och fyra växlar står det skrivet ”flexibilitet” på dessa elmaskiner. Med det som utgångspunkt kan vi guida varje kund till exakt rätt konfiguration gällande storlek på batteri och våra tjänster så att lösningen svarar exakt mot kundbehoven.

Batterier som gör skillnad

Scania använder celler från den svenska tillverkaren Northvolt, batterier med kapacitet för att driva fordonet i 150 000 mil. Cellernas fossila avtryck motsvarar ungefär en tredjedel av jämförbara batterier i branschen.

En uppenbar styrka med Scanias batterier är deras laddningsegenskaper. Till skillnad mot många andra batteripack kan Scanias batterier laddas till 100% av tillgänglig kapacitet utan att det får några nämnvärda konsekvenser för deras livslängd. En annan fördel är att de har en rak laddkurva, vilket betyder att de laddas med samma hastighet när de är nästan fulla som när de är nästan tomma. Den raka laddkurvan innebär att man får förutsägbara laddtider, samtidigt som den långa batterilivslängden ger låga ägandekostnader över tid.

Scania har möjliggjort dessa ovanliga batteriegenskaper genom att säkerställa att 
de alltid har rätt temperatur. Tillsammans med Northvolt har Scania anpassat batterierna för tunga fordon så att man får en hög batterikapacitet i förhållande till det viktiga så kallade C-talet (den ström med vilken batterier laddas och laddas ur).

− Vi tror att frågetecknen kring laddning kommer att rätas ut i takt med att användarna lär sig mer om hur batterier fungerar i praktiken, fortsätter Allard. När vi analyserar operationella data från våra uppkopplade fordon blir det ofta uppenbart att en majoritet av våra kunder kan få all räckvidd de behöver. Lastväxlare och andra lastbilsbaserade applikationer kör ofta mindre än 20 mil om dagen när de används 
i urbana miljöer. Om de laddar hemma på åkeriet och kompletterar med ett kostnadsfritt abonnemang hos Scania Charging Access som back-up, så kommer räckvidden aldrig att vara ett problem i praktiken.

Omställningen mot hållbara, fossilfria transporter med nollutsläpp
är en pågående process där ledande företag som Scania spelar en viktig roll. Från Scanias sida är man övertygad om att en avgörande förändring är nära förestående, med början i Europa och USA. Den drivs på av en blandning av hållbarhetskrav bland transportköpare, skärpta lagkrav och det faktum att driftskostnaderna för elektriska lastbilar förväntas vara i nivå med – eller lägre – än dem för dieselfordon.

− Intresset för batterielektriska lösningar är omättligt; det finns potentiella kunder överallt, säger Allard. Det faktum att vissa är försiktiga och nöjer sig med att beställa ett par ellastbilar till sina flottor är fullt begripligt, man behöver skaffa sig erfarenhet innan man går vidare. Men med vårt växande erbjudande och en expanderande infrastruktur är jag övertygad om att vårt mål om att sälja 50% batterielektriska fordon i Europa år 2030 är inom räckhåll.

Scania Charging Access – en för alla, alla för en

Tidigare i år introducerades Scania Charging Access, en tjänst som nu finns tillgänglig för användning. Scania erbjuder sömlös tillgång till ett europeiskt nätverk i tolv länder med laddningsstationer bedömda utifrån hur väl de är anpassade för lastbilar.

Oberoende av vem som driver de laddstationer som ingår i nätverket kommer kunderna i slutändan enbart att få en samlad faktura, från Scania. Tjänsten är kostnadsfri att ansluta sig till och det finns heller inga års- eller månadsavgifter; det enda man som kund betalar för – till förutsägbara priser – är den el man köper vid laddning. Enda kravet för att få ansluta till Scania Charging Access är att man äger minst en Scania av något slag.

− Vi bryter ny mark med en samlad tjänst för laddning av tunga fordon i Europa, säger Magnus Höglund, Head of Charging Solutions hos Scania. Den är främst avsedd för laddning längs vägen. Vårt mål är att möjliggöra och förenkla för verklig elektrifiering genom att ta bort allt från räckviddsångest till administrativa utmaningar från ekvationen och erbjuda verkligt lastbilsanpassade laddstationer.

− Vi granskar och rankar alla laddstationer manuellt, både de som explicit är avsedda för lastbilar och de som är för personbilar. På det sättet hjälper vi kunderna att förstå vilka som passar deras behov till dess att ett välutbyggt nätverk med helt lastbilsanpassade laddstationer finns på plats. 

Det i nuläget tillgängliga nätverket för laddning av tunga fordon är visserligen begränsat, men Höglund spår en snabb tillväxt:

− Det kommer att expandera under 2024 och framgent, när laddoperatörer som Milence med flera fått upp farten. Genom att använda Scania Driver App eller My Scania kan de laddstationer som är rankade av oss som verkligt lastbilsanpassade och deras tillgänglighet filtreras fram. Vi vidareutvecklar kontinuerligt Scania Charging Access med fler funktioner och fler laddningsoperatörer.