Nyheter

Avarn Security lanserar Umbrella i Sverige

Umbrella är en molnbaserad infrastruktur som ingår i konceptet ”Security as a Service”. Det innebär att kunden får en skräddarsydd lösning till en fast månadskostnad för hela säkerhetsleveransen. Genom tjänsten Umbrella kan kunden vara säker på att alla uppkopplade system och enheter skyddas mot yttre hot.

Dessutom är alla uppkopplade tjänster alltid uppdaterade, vilket bidrar till ökad driftsäkerhet.

– Cybersäkerhet är inte längre bara en sakfråga för IT – begreppet har omdefinierats från grunden i och med att antalet uppkopplingar och digitala interaktioner multipliceras exponentiellt samtidigt som cyberhoten raffineras i en parallell linje varje dag. Oavsett storlek på företag så kan nu Avarn Security erbjuda en säker och motståndskraftig infrastruktur för kundens säkerhetsteknik. Vi vill att alla våra kunder ska ha möjlighet att avropa en tjänst som är anpassad för ett skiftande digitalt landskap, säger Sean Österborg, Business Development Manager på Avarn Security och fortsätter:

– Infrastrukturen har länge varit en förbisedd aspekt vad gäller säkerhetstekniska anläggningar och vi ser att det finns ett behov av att förnya och nyansera bilden av en säker infrastruktur. Vårt ansvarstagande säkerställer att kundens enheter inte bara är uppkopplade, utan också skyddade. Vi tar ett helhetsgrepp för allt som ingår i vår leverans. Med Umbrella kan kunderna fokusera på sin verksamhet, deras IT-avdelningar på sina primära arbetsuppgifter och Avarn Security på att optimera och garantera tillgängligheten av säkerhetsteknisk utrustning, avslutar Sean Österborg.

Avarn Security samarbetar med några av marknadens största och mest erkända aktörer inom cybersäkerhet för att kunna erbjuda och garantera en framtidssäkrad plattform för säkerhetstekniken. Det innebär en bred och proaktiv övervakning för att tidigt kunna identifiera döda vinklar, för att mitigera flaskhalsar och inre såväl som yttre hot.