Nyheter

Debatt: ”Planera för att minska biltrafiken”

”Många kommuner och regioner vill utveckla städerna mer för människor, men hamnar i konflikt med nationella planer som utgår från ökad biltrafik.”

Det skriver  Johan M. Sanne, IVL Svenska Miljöinstitutet, Christian Dymén, Trivector Traffic, John Odhage, Trivector Traffic och Håkan Johansson och Trivector Traffic i en debattartikel i Dagens Samhälle:

”För att skapa hållbara och trivsamma städer och samtidigt nå klimatmålen behöver vi planera och utveckla städer för minskad biltrafik. Det kräver samverkan mellan kommuner, regioner och Trafikverket kring ett gemensamt mål om minskad biltrafik.”

”Nuvarande inriktningsplanering av transportinfrastrukturen utgår från att klimatmålen nås genom elektrifiering och en övergång till förnybar energi, samtidigt som trafiken antas fortsätta öka. Den ökade biltrafiken kräver fler bilvägar och nya bilar som tillsammans kostar enorma summor. Den leder även till återkommande konflikter med hållbarhetsmål som bättre luftkvalitet, mindre trängsel och buller, samt behovet av att använda gemensamma ytor till annat än bilar och trafik.”

LÄS MER:

Kommuner hinner inte ta fram vattentjänstplan i tid

”Vår rapport ”Målstyrd planering – processer, metoder, styrmedel och åtgärder för ett transporteffektivt samhälle” finansierad av Trafikverket visar på behovet av minskad biltrafik och ökad transporteffektivitet för att uppnå socialt hållbara lokalsamhällen och klimatmål. Genom hållbar mobilitet, närhet och digital uppkoppling kan det mesta av det utbud stadsborna behöver nås enkelt och tryggt inom 15 till 30 minuter med cykel, gång eller kollektivtrafik.”

Läs hela debattartikeln här:

https://www.dagenssamhalle.se/opinion/debatt/planera-for-att-minska-biltrafiken/