Nyheter

Ny undersökning: Här ser svenska företag störst fördelar med AI

Utvecklingen av artificiell intelligens har exploderat de senaste åren. Men hur ställer sig svenska företag till att använda AI? I Svea Banks nya undersökning framgår det att fler är positivt inställda till AI jämfört med tidigare och drygt var tredje företag överväger att integrera tekniken i verksamheten­. Samtidigt uttrycker en tredjedel oro över säkerhetsrisker.

I Sveas senaste AI-undersökning har fler än 500 svenska företagare svarat på frågor och tyckt till om utvecklingen av artificiell intelligens. Resultatet visar att andelen företag som använder AI i verksamheten ökat och att intresset för den nya tekniken stigit rejält.

Var tredje företag, 31 procent, uppger i årets undersökning att de överväger att integrera AI-teknik i verksamheten. Detta är en markant ökning jämfört med 2019 då motsvarande siffra var endast 18 procent. På frågan varför företagare inte väljer att integrera AI svarar 19 procent att de inte besitter den kompetens som krävs, motsvarande siffra 2019 var 10 procent.

I undersökningen uppger 10 procent av företagen att de redan använder AI och att det främst är inom marknadsföring, datahantering och kundtjänst som tekniken implementerats. Av de som använder AI anser var tionde att verksamhetens lönsamhet ökat i ganska eller mycket hög grad, medan 38 procent anser att den ökat i en mycket låg grad.

Trots en positivare attityd ser många risker med AI

Undersökningen visar även att många företag anser att det fortfarande finns orosmoment med att implementera AI i verksamheten. Nästan en tredjedel, 29 procent, yttrar en oro över säkerhetsrisker, 25 procent ser risker med att det kan bli för opersonligt och 18 procent anser att det kan bli för dyrt.

– Det framgår tydligt i vår undersökning att fler företag nu börjat inse vikten av att integrera AI-teknik i verksamheten för att förbli konkurrenskraftiga. Det kan i sin tur vara en viktig insikt för de företag som anser sig sakna rätt kompetens inom området. Att utbilda sig och utforska mer av vad den nya tekniken har att erbjuda kan vara en viktig och direkt nödvändig investering för många bolag, säger Emma Lindgren, expert på digital konsumtion, Svea Bank.

Foto: Tung Nguyen