Nyheter

Sjöfartsverket: Antalet sjöpassagerare viker nedåt med lågkonjunkturen

Lågkonjunkturen syns i Sjöfartsverkets statistik över gods och passagerare. Antalet passagerare till svenska hamnar minskade med drygt fem procent under tredje kvartalet 2023 jämfört med samma period föregående år. Även godsvolymerna ligger på en lägre nivå än förra året.

Under det tredje kvartalet 2023 reste drygt åtta miljoner passagerare till eller från svenska hamnar. Det är en minskning med drygt fem procent jämfört med tredje kvartalet 2022. Minskningen är ett trendbrott, efter en betydande ökning av passagerartrafiken under årets första sex månader. Sammantaget har passagerartrafiken hittills i år ökat med två procent jämfört med förra året.

Antalet kryssningsfartyg som anlöpte svenska hamnar minskade med 32 procent under det tredje kvartalet, jämfört med samma period förra året, med stora minskningar i Stockholm, Visby och Karlskrona. Något som slår mot besöksnäringen.

– Framför allt drar sig amerikanska kryssningspassagerare att välja Östersjön som läget ser ut. Över lag ser vi en nedåtgående trend för passagerartrafiken beroende på lågkonjunkturen, säger Niclas Härenstam, kommunikationsdirektör på Sjöfartsverket.

Mot strömmen går hamnarna Grisslehamn, Trelleborg och Oskarshamn där passagerarna istället ökar.

Godsvolymerna i de svenska hamnarna minskade med fyra procent under det tredje kvartalet jämfört med samma period förra året, en minskning som legat relativt stabil under året. Totalt lastades och lossades drygt 37 miljoner ton gods under det tredje kvartalet 2023, vilket är en minskning med cirka 1,6 miljoner ton jämfört med samma period förra året.

– Eftersom nio av tio varor av Sveriges import och export någon gång går via sjöfart är godsvolymerna en bra temperaturmätare på konjunkturläget, säger Niclas Härenstam.

Om Sjöfartsverkets statistik

Informationen är baserad på inkomna farledsdeklarationer till Sjöfartsverket för avgiftspliktiga fartyg med storlek 300 GT, bruttodräktighet (kubikmeter innesluten volym) eller större som lastat eller lossat passagerare eller gods i Sverige enligt Sjöfartsverkets avgiftsmodell.

Sjöfartsverkets statistik är indelad efter hamnstäder enligt LOCODE, FN:s kod för handels- och transportplatser, ett geografiskt kodningssystem som utvecklats och underhålls av FN:s ekonomiska kommission för Europa (UNECE).