Nyheter

Den djupaste insikten om människors risker med minsta ansträngning

Den finska utvecklaren av emotionell och beteendemässig intelligens, NayaDaya Inc. har bytt namn till NayaDaya Analytics Inc. Det nya namnet skildrar företagets utveckling, genom vetenskapsbaserade innovationer, mot unika människor riskanalys och skalbar robotik.

NayaDaya grundades för sju år sedan för att främja global empati genom att göra det möjligt att uttrycka, förstå och uppmärksamma mänskliga känslor med en vetenskapsbaserad teknologi. Från början låg den vetenskapliga bakgrunden i forskning och studier som genomfördes av universitetet i Genève, Schweiz.

På den byggda plattformen har data samlats in och analyserats i olika sammanhang som medianyhetsinnehåll, varumärken, arbetsgivare, transformationer, M&A, sociala fenomen och hållbarhet. Under utvecklingen av lösningen har den använts av många ledande varumärken och offentliga organisationer i Finland. Utvecklingen har finansierats av Google, Business Finland och NextGenerationEU.

Den djupaste insikten om människors risker med minsta ansträngning

– Vi är mest tacksamma för våra kunder, partners och supportrar som har gjort det möjligt att lyckas på denna långa och krävande utvecklingsresa. Det är mycket arbete framför oss, men nu är vårt fokus, produktmarknadsanpassning och affärsmodell. klart. Det är inspirerande att börja den nya fasen med ett nytt namn, säger Timo Järvinen, VD och medgrundare av företaget som nu heter NayaDaya Analytics Inc.

Orden Naya och Daya har sitt ursprung i Indien. De symboliserar olika synpunkter och medkänsla. NayaDaya Analytics och den gröna symbolen skildrar kombinationen av människor och empati, vetenskap och analys och engagemang – särskilt under förändringar och transformationer.

– Genom att träda in i människors skor, till exempel i transformationer och M&A-processer, är det möjligt att bygga både ekonomisk framgång och social hållbarhet. Det här är inte bara ännu en medarbetarundersökning eller puls, långt ifrån. Vårt mål, att skapa det djupaste insikt om människors risker med minsta ansträngning från kunderna, har nåtts innovation genom innovation, fortsätter Timo Järvinen.

Innovationer med unikt värde för att lösa det växande problemet

En av de banbrytande innovationerna är en algoritm som förutsäger beteende, särskilt engagemang och urkoppling. Vetenskap och känslor gör det möjligt – det är något som traditionella undersökningar och mätvärden inte kan avslöja. Ytterligare innovationer inkluderar en vetenskapsbaserad grundorsaksanalys, en automatisering av en handlingsplan och en order-till-leveransprocess som helt täcks av robotik.

Resultatet är en helt skalbar tjänsteplattform som inte belastar människor. Endast tre standardfrågor behövs som input. Resultatet inkluderar åtgärdspunkter och till och med konkreta rekommendationer, för att avslöja och undvika risker för personer som personalomsättning och minskad produktivitet.

– Med våra forskare riskanalyser kan vi ge våra kunder en standardiserad, effektiv, repeterbar och otroligt enkel metod för att ta itu med det ständigt ökande problemet med personal- och produktivitetsförlust, särskilt i transformationer och integrationer efter sammanslagningen. Många studier bekräftar omfattningen Tillsammans med våra agenter och partners är det nu dags att ge värdet av denna födda globala flerspråkiga analys till företag och organisationer över hela världen, konstaterar Timo Salomäki.

– Vi löser ett globalt problem som är mycket dyrt för företag och arbetsgivare. Att identifiera och minimera risker för människor stärker hållbar och lönsam tillväxt. För att utföra vårt uppdrag behöver vi kunder, partners och agenter. Med ängelinvesterare är vi glada att diskutera den pågående finansieringsrundan. Mer än hälften av den är redan tecknad, avslutar Timo Järvinen.

Foto: Tania Van den Berghen