Nyheter

Undersökning: Elbilsägare mer ekonomiska inför bilköp 

Nästan dubbelt så många elbilsägare som ägare till fossildrivna bilar har gjort en ekonomisk kalkyl inför bilköpet, visar en Sifo-undersökning genomförd på uppdrag av laddboxföretaget Zaptec. Undersökningen visar även att knappt hälften inkluderar den största kostnaden: bilens värdeminskning.

När svenskarna ska välja bil märks en ekonomisk trend bland elbilsägare där fler gör en kostnadskalkyl inför sina bilköp – jämfört med de som köper en fossildriven bil. Sex av tio (58 procent) elbilsköpare har gjort en ekonomisk kalkyl, jämfört med endast tre av tio (33 procent) av ägare till fossildrivna bilar. Med ekonomisk kalkyl menas en uträkning på totalkostnaden för ägande och användning över tid, vilket kan inkludera andrahandsvärdet på bilen samt bränsle- och elkostnader. 

–  Att just elbilsägare är mer ekonomiska inför bilköp kan bland annat bero på det försvagade ekonomiska läget med högre räntor och generellt högre inköpspris på elbilar jämfört med fossildrivna bilar. Genom att enbart titta på inköpspriset kan många missa att elbilar generellt är billigare att äga på sikt. Det beror på lägre kostnader för laddning jämfört med fossilbränslen, minskat servicebehov, lägre underhållskostnader och reducerad fordonsskatt, säger Axel Philipson, vd på Zaptec Sverige.

Andelen som gör en heltäckande kalkyl är dock liten inom båda grupper där knappt hälften (47 procent) av de som äger en fossildriven bil och hälften (50 procent) av elbilsägarna har inkluderat den största kostnaden: bilens värdeminskning. Gemensamt bland båda grupper är att de har inkluderat bränslekostnader som en del av den ekonomiska kalkylen 

På en punkt skiljer sig grupperna tydligt: Många elbilsägare tar med räntekostnader i sin kalkyl (53 procent) medan färre ägare av fossildrivna bilar gör det (33 procent). Undersökningen visar också att en av tio (10 procent) av elbilsägarna har koll på vilka avdrag de kan få kopplade till elbil och laddning. 

– Trots att klimatbonusen inte längre är aktuell finns det andra avdrag som är bra att ha koll på. Riksdagen har exempelvis beslutat om en tillfällig skattefrihet till 2026 där arbetsgivare kan erbjuda sina anställda en skattefri förmån av laddning vid arbetsplatsen. Privatpersoner kan även ansöka om ett grönt ROT-avdrag på 50 procent när de installerar laddningsstationer vid sitt privata hem, avslutar Axel Philipson.

Foto: andreas160578