Nyheter

Två nya utbildningsmöjligheter för framtidens yrkeschaufförer

Bristen på yrkeschaufförer är påtaglig för branschen och under de kommande tolv månaderna beräknas det behövas 5 044 nya yrkeschaufförer enbart i Sverige. Tillsammans med Holfast AB och partnerbolag lanserar därför Professionals Nord två chaufförskolor där programmets deltagare får möjligheten att kostnadsfritt utbilda sig till yrkeschaufförer under en tre månaders period.

Idag råder det en stor brist på yrkeschaufförer över hela Europa, och inte minst i Sverige. Enligt Transportfackens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd (TYA) har trycket på transportbranschen efter pandemin varit extrem, med en stor lastbilsförarbrist som följd.

Enligt deras årliga rapport ”Trendindikatorn Åkeri” uppges det behövas 5 044 nya yrkeschaufförer i Sverige under de kommande 12 månaderna, sett över den kommande tio åren beräknas 50 000 behövas för att hantera arbetsbelastningen.

Tidigare har Professionals Nord genomfört liknande satsningar där fokus har legat på att utbilda framtida yrkeschaufförer för att möta den kompetensbrist som råder. Som senast i januari 2023 startade Professionals Nord ”PN Chaufförsskola 2023” där 12 personer fick möjligheten att starta sin karriär som yrkeschaufför, ett lyckat program som även ligger i grund till att man väljer att fortsätta satsa på att utbilda och utveckla yrkesförarbranschen.

För att möta kompetensbehovet och hjälpa branschen lanserar därför Professionals Nord två chaufförsskolor, detta för att skapa möjligheter för individer att utbilda sig och byta karriärbana. Även om det är möjligt att skola om sig efter en gymnasieexamen kan detta många gånger vara kostsamt, vilket varit bidragande till Professionals Nord satsning att erbjuda en kostnadsfri utbildning för framtidens yrkeschaufför, så det ska bli enklare för individer att starta sin karriär som yrkeschaufför.

– Efter att vi på PN har genomfört en nationell chaufförskola känns det otroligt kul att vi i samarbete med den väletablerade koncernen Holfast kan göra en lokal satsning i Värmland för att bemöta den kompetensbrist som råder bland yrkeschaufförer, säger Jesper Wingqvist VD Professionals Nord Karlstad.

Programmen bygger på konceptet Accelerated Learning som innebär att man hittar motiverade personer som får möjligheten att snabbt byta karriärbana eller vidareutvecklas genom intensiva program som varvar teori med praktiska moment. PN Chaufförskola och Holfast Chaufförskola kommer att starta i början på januari och deltagarna kommer vara utbildade inom tre månader. Efter avklarad utbildning får deltagarna en garanterad anställning och uppdrag antingen hos någon av Professionals Nords partnerbolag eller hos Holfast AB, beroende på vilken Chaufförsskola man deltagit i.

Vill du veta mer om programmen?