Nyheter

Webex Assistant blir smartare och hjälpsammare med nya AI-förmågor

I samband med det årliga eventet Webex One i slutet av oktober presenterade Cisco företagets övergripade AI-strategi för samarbetsplattformen Webex och visade upp en mängd nya AI-förstärkta funktioner. Det befintliga verktyget Webex Assistant som tidigare bland annat kunnat göra transkriberingar och direktöversättningar vid möten i plattformen, får nya förmågor att hjälpa till – även när man själv inte är närvarande hela tiden.

”Vi har designat AI i Webex på ett sätt som inte kräver så mycket handpåläggning – i många fall ingen alls – och AI är sömlöst integrerat i de befintliga verktygen”, skriver Javed Khan, SVP och General Manager, Collaboration på Cisco, i ett blogginlägg.

Ett exempel på användningsområden är att be assistenten summera inledningen av ett möte man kommit försent till, eller möten som ägt rum när man själv varit ledig. Informationen levereras i realtid, indelad i kapitel och med highlights.

Det går inte bara snabbt att få fram information – Webex AI Assistant kan också förmedla nya dimensioner av mötesupplevelsen.

Cisco kallar de inlärningsmodeller för AI som ligger till grund för assistenten Real-time Media Models (RMM). De arbetar synkroniserat med språkmodeller för textanalys (large language models, LLM) för att fånga upp nyanser – inte bara vad som ordagrant sägs, utan också hur det sägs, vilket också ger en ny dimension i hur möten summeras och sammanfattas.

”Den rikaste informationskällan är den som kommer från det man ser och hör – som röstens tonläge, ansiktsuttryck och gester. Den informationen ger ovärderlig kontext till en interaktion mellan människor”, skriver Javed Khan.

Andra nya funktioner är att be assistenten se över och ge förslag på formuleringar i ett meddelande för att ge rätt tonläge och hjälpa kontaktcenterpersonal med förslag på svar på serviceärenden.

Tillsammans med Webex AI Assistant presenterade Cisco även en ny AI-förstärkt ljud-codec som ökar kvaliteten på samtal även vid bristfällig uppkoppling, och kräver mindre bandbredd.

Den snabba takten i utvecklingen av generativa AI-tjänster innebär också höga krav på noggrannhet och eftertänksamhet. I samband med Webex One presenterade Cisco också ramverket Responsible AI Framework, som har till syfte att styra utveckling och tillämpning av tjänster på ett ansvarsfullt sätt, med säkerhet, integritet och mänskliga rättigheter i centrum.

”Att skapa smarta upplevelser kräver enorma mängder data, och med det kommer också en enorm mängd ansvar”, skriver Javed Khan.

De nya tjänsterna förväntas lanseras i Webex löpande, med start innan årsskiftet.