Nyheter

Framtidsvisioner och klimat på Transportforum 2024

Framtidens resande och EU:s plan för att skynda på klimatomställningen – Fit for 55 – står i centrum för transportforskningskonferensen Transportforum 2024. Programmet har blivit klart i dagarna och innehåller hundratals presentationer om alla tänkbara aspekter av transporter, trafik och resande.

40-årsjubilerande Transportforum arrangeras i Linköping 17–18 januari 2024 i och inleds med en diskussion om framtidens resande och transporter – vilka utmaningar finns och hur kan vi lösa dem? Talare är Andreas Carlson, infrastruktur- och bostadsminister, Tomas Svensson, generaldirektör för VTI och Philippe Crist, rådgivare för innovation och framtid på International Transport Forum, ITF.

– I tider med stora samhällsutmaningar är det viktigare än någonsin med forskning för att kunna ta beslut baserade på kunskap. Och då behövs arenor där forskningsresultat delas med alla som nyttiggör kunskapen, säger Fredrik Hellman, forskningsledare på VTI och projektledare för Transportforum.

Dag två inleds av Victoria Wibeck, professor på Linköpings universitet och ledamot av Klimatpolitiska rådet. Hon talar om Fit for 55 i praktiken, hur EU:s klimatlag om att utsläppen ska minska med 55 procent till år 2030 kommer att påverka transportsektorn. Frågan diskuteras också av en panel bestående Jenni Ranhagen, vd Näringslivets transportråd, Jessica Alenius, vd Drivkraft SverigeMarcus Dahlsten, vd Transportföretagen och Sofia Hellberg, infrastruktur- och kollektivtrafikchef i Västra Götalandsregionen.

I övrigt är Transportforum en riktig forskningsfest med cirka 1500 deltagare, 85 sessioner, debatter och workshopar samt flera hundra presentationer av aktuell transportforskning. Programmet täcker hela spektrat av transportforskning från beteende och psykologi till klimatanpassning och vägteknik.

Här är några få axplock bland sessionerna:

Trafiksäkerhet: skaderisken vid frontalkollisioner med tung trafik, omkörning av cyklister med duo-trailer-lastbilar, geofencing av hastighet, ökad hastighetsefterlevnad; Tillgänglighet och resande:  varför pendlar kvinnor kortare sträckor än män, motstånd mot sänkta hastighetsgränser i glesbygd, mobilitet i socialt utsatta områden; Drönare och drönartjänster: stöd till akutsjukvård i framtidens städer, tjänster till obemannad luftfart – möjligheter och utmaningar, innovativ luftmobilitet.

Elektrifiering: vem väljer en elbil, aktuell batteriforskning, kan elcykeln ersätta bilen; Resvanor: ungas färdsätt och attityder till olika färdmedel, utstpridning av skolstartstider för jämnare kollektivtrafik, närhetens roll för människors vardagsliv; Trivsel och prestationer: vad påverkar lokförarnas trivsel, bussförarnas arbetsmiljö under coronapandemin, utmaningar med förarlösa tåg; Cirkulärt byggande: cirkulära anläggningsmaterial, återanvändning av slitlager, trottoarer och cirkulär ekonomi.

Transportforum hålls på Linköpings Konsert och Kongress.

Ta del av hela programmet: 

Transportforum 2024