Nyheter

Ny applikation gör det lättare att automatisera och kontrollera Kubernetes-miljöer

Med Kubernetes kan företag hantera och distribuera containerapplikationer i stor skala. Nu lanserar Dynatrace Kubernetes Experience som gör det enklare att automatisera det arbetet. Den nya tjänsten drivs av Dynatrace befintliga plattform för övervakning, säkerhet, AI och automation.

Kubernetes Experience gör utvecklarna mer produktiva. Med de nya verktygen kan de leverera högkvalitativ programvara snabbt och säkert utan att samtidigt behöva hantera komplicerade, molnbaserade arkitekturer.

– Med Kubernetes Experience AI-drivna svar och automatisering kan plattformsingenjörer proaktivt identifiera och åtgärda problem innan de påverkar kunderna. Samtidigt kan de visualisera och hantera hela sin Kubernetes-miljö på samma plats. Det ger goda möjligheter att förenkla molnbaserad mjukvaruutveckling, påskynda utgivningscykler och hjälpa organisationer att förnya sig snabbare och säkrare, säger Steve Tack, SVP, Product Management på Dynatrace.

Mer om Dynatrace Kubernetes Experience:

Skräddarsydda funktioner för Kubernetes-team av alla mognadsnivåer, från experter till nybörjare. Kan användas i ekosystem av alla storlekar, från ett fåtal till hundratals kluster – med omfattande visualiseringar och exakta svar för att spåra och optimera prestanda och säkerhet för kluster, noder, namnutrymmen och arbetsbelastningar.

Prediktivt underhåll med automatiserade arbetsflöden som utnyttjar Dynatrace-plattformens kausala och förutsägande AI-kapacitet för att upptäcka och förutse avvikelser i Kubernetes-kluster och automatiskt fastställa deras grundorsak. Det ger ingenjörer möjlighet att proaktivt ta itu med problem och förhindra negativa effekter på slutanvändarens upplevelse.

Säker och skalbar Kubernetes-miljö för utvecklare som använder självbetjäningsfunktioner som stöder viktiga DevSecOps-processer. Det omfattar automatiserade kvalitetskontroller och automatiserad validering av byggen, implementeringar och releaser baserat på företagsspecifika servicenivåmål (SLO).

Enligt Gartner kommer 80 procent av stora företag som utvecklar programvara att senast år 2026 använda plattformsteknikteam som interna leverantörer av återanvändbara tjänster, komponenter och verktyg för applikationsleverans. Det är en ökning med 45 procent jämfört med 2022.

Dynatrace Kubernetes Experience förväntas vara allmänt tillgänglig inom tre månader.

Mer information finns på:

Dynatrace-bloggen.