Nyheter

SJ & Green Cargo: ”Så lyfter vi järnvägen på mindre än 10 år”

Omtag Svensk Järnväg kan i dag presentera ett antal konkreta förslag på omedelbara åtgärder för järnvägen som skulle få en snabb och märkbar effekt, både för gods- och persontrafik.”

Det skriver Monica Lingegård, vd SJ AB och Henrik Dahlin, vd Green Cargo i en debattartikel i Dagens Industri idag:

”Rapporten ”Järnvägslyftet” visar på den stora och kostnadseffektiva nyttan av mindre järnvägsinvesteringar som inte getts plats i den nationella investeringsplanen.”

”Sveriges läge i Europas utkant gör att tillgången till effektiva och konkurrenskraftiga transporter är en viktig faktor när företag fattar beslut om investeringar i Sverige.”

”Sverige behöver ett bättre fungerande transportsystem för både person- och godstrafik. Med de insatser inom järnvägsunderhållet som görs just nu kommer resultaten för sent för att ge den effekt som krävs i ett väl fungerande samhälle med god tillväxt och hög efterfrågan på tåget som effektivt och pålitligt transportmedel.”

Läs hela debattartikeln här:

https://www.di.se/debatt/sa-lyfter-vi-jarnvagen-pa-mindre-an-10-ar/