Nyheter

ENKLA terminaler för fossilfria transporter

För att Sverige ska nå klimatmålen för transporter måste allt gods i en nära framtid transporteras fossilfritt. Det nya projektet ENKLA, som drivs av VTI med fler partner, tar sikte på framför allt de lättare transporterna i den omställningen. Kanske kan enkla omlastningsterminaler vara en del av lösningen?

ENKLA står för ”Fossilfri sista milen leverans av dagligvaror i städer: omlastning i dess enklaste form” och kommer att testa och utvärdera nya omlastningskoncept för hemleveranser i städer med eldrivna fordon. Dessa sista milen-transporter kräver obrutna kylkedjor och hantering av relativt tunga varor, samtidigt som plocklagren ofta ligger långt från stadskärnorna. Detta har hittills gjort omställningen till fossilfrihet komplicerad.

För att möta dessa svårigheter ska ENKLA-projektet granska ett nytt omlastningskoncept i form av mikroterminaler. Dessa terminaler kan fungera som nav där varor överförs från större fordon till mindre elfordon, och har potential att både öka effektiviteten och sänka kostnader. Målet är att kunna nå ut med samma antal leveranser och samma räckvidd utan att tunga batterier begränsar fordonens lastvikt.

Idén om mikroterminaler är inte en ny, men har tidigare stött på hinder i form av höga kostnader. ENKLA-projektet ska därför undersöka enkla former av omlastningsterminaler som utnyttjar befintlig och outnyttjad infrastruktur i städerna. Genom att använda parkeringsplatser, hus och andra ytor som normalt inte används under vissa delar av dagen, syftar projektet till att skapa långsiktiga, kostnadseffektiva och fossilfria omlastningslösningar.

ENKLA är ett samarbete mellan flera aktörer inom transport- och logistiksektorn. Projektet leds av VTI och inkluderar Gordon Delivery, E-Tron AB, AB Svenska Bostäder, Skandia Fastigheter AB och OK-Q8 AB. Projektet finansieras av Trafikverket och sträcker sig från november 2023 till januari 2026.

Förutom de projektpartner som är direkt involverade, finns en referensgrupp kopplad till projektet med representanter från CLOSER vid Lindholmen Science Park AB, HUI Research AB, Stockholms Stad, Clean Motion AB och Svensk Handel AB.

På bilden: I projektet används eldrivna lastbilar från Gordon Delivery, tillverkade av E-Tron. Båda företagen deltar som partner i projektet

Foto: Gordon Delivery