Nyheter

Tågtidtabellerna slopas – försvårar för resenärerna

Text: Resenärerna

Samtrafiken, som enda organisation i Sverige som tillhandahåller en sammanställande tidtabell för all tågtrafik i landet, har beslutat att från och med 2023-12-10 inte längre publicera någon samlad svensk tågtidtabell som visar alla förbindelser på de olika linjerna. Detta anser Resenärerna, riksorganisationen för kollektivtrafikens konsumenter, vara ett steg i fel riktning. För att underlätta och öka användningen av kollektivtrafik behövs det rätt åtgärder, och denna förändring leder i stället till att det blir svårare att resa.

För att välja en resa finns flertalet reseplanerare, men de visar bara en dag och några förbindelser i taget, vilket gör det svårt för resenärer som har möjlighet att välja resdag eller tid på dygnet att få en överblick av utbudet. Vissa tågoperatörer publicerar tidtabeller, men dessa visar oftast bara respektive tågbolags förbindelser. Detta gäller även för många reseplanerare. Samtrafikens tidtabell däremot, visar hela turutbudet och ger en god överblick.

Ett annat problem är att reseplanerarna föreslår en bytestid som kan vara för kort för en del resenärer och för lång för andra. En samlad tidtabell ger resenären möjlighet att själv se om det finns för honom/henne finns bättre bytestider än de som reseplaneraren anger.

Till sist finns ytterligare ett problem. Reseplanerarna kan inte ta hänsyn till alla faktorer och ger därför ibland onödigt oattraktiva förslag. Ett exempel är valet av bytesstation. Vid en resa från Göteborg till Umeå föreslog reseplaneraren ett två timmars byte i Gävle mitt i natten, trots att väntsalen där var stängd. Bytet kunde lika gärna ske tidig morgon i Sundsvall, då väntsalen där var öppen. Vi har identifierat många olika exempel där reseplaneraren inte anger det för resenären bästa alternativet. Samtrafikens samlade tidtabell ger resenären möjlighet att se om det finns mer attraktiva resmöjligheter än de som framgår av reseplaneraren.

Vi anser att upphörandet av att publicera Samtrafikens samlade tidtabell med alla linjer och alla tåg försvårar för kolletivtrafikresenärerna. Vi anser detta oacceptabelt och något som bör omprövas.