Nyheter

Husvagns- och Husbilsbranschens Riksförbund: ”Finansministern vill inte se några negativa konsekvenser av förändrad husbilsbeskattning”

Pressen ökar på finansminister Elisabeth Svantesson, Moderaterna, på att finna en lösning på den orättvisa beskattningen av nya husbilar.

Vid fredagens interpellationsdebatt i riksdagen ställde både Thomas Morell, Sverigedemokraterna, och Gunilla Svantorp, Socialdemokraterna frågor kring hur finansministern har för avsikt att agera kring eventuella förändringar av beräkningsmodellen för fordonsbeskattning enligt ”skälig grund” för husbilar, personbil klass II. Förändringar som för närvarande utreds av Transportstyrelsen och Skatteverket på uppdrag av Finansdepartementet.

I sina svar till Morell respektive Svantorp poängterade finansministern att eventuella förändringar inte får ha några oönskade, negativa, konsekvenser för branschen och konsumenterna, husbilsägarna.

Gunilla Svantorp, S, undrade även över var den hemställan som Husvagns- och Husbilsbranschens Riksförbund, HRF, skickade in till Finansdepartementet i april befinner sig. Något svar gavs inte på denna fråga från finansministerns sida.

– Från vår sida upplever vi det åtminstone som om finansministern förstår problematiken kring den orättvisa beskattningen och eventuella konsekvenser av den för såväl branschen, konsumenterna och i sin förlängning även campingnäringen, säger Per Nilsson, ordförande för HRF.

– Vårt mål är en rättvis, förutsägbar och långsiktigt hållbar beskattningsmodell som tar hänsyn till husbilens särart som fordon i första hand avsett för boende och hur det brukas, fortsätter Per Nilsson.

I samarbete med intresseorganisationerna Svensk Camping, SCR, Caravan Club och Svenska Fordonsbranschen driver HRF opinionskampanjen Husbilskampen för en rättvisare beskattning av husbilar.

Länk till interpellationsdebatt om husbilsbeskattning i Riksdagen 17 november 2023: 

https://www.riksdagen.se/sv/webb-tv/video/interpellation/fordonsskatt-pa-husbilar_hb10103/