Nyheter

Kommersiell produktion av avloppsrör med Betolars Geoprime®-lösning har startat i Belgien

Installation av avloppsrör av alkaliaktiverat betongmaterial (AAM) baserat på Betolars Geoprime-lösning har påbörjats vid ett av Aquafins avloppsprojekt i Duffel, Belgien. Rören tillverkas av Betolars partner Tubobel Group.

Den belgiska betongtillverkaren Tubobel Group har tillsammans med Betolar utvecklat ett avloppsrör som passar den belgiska marknadens behov. Betolars Geoprime-lösning är ett klimatvänligt alternativ till cement.

Aquafin installerar cirka 200 kilometer rör årligen i regionen Flandern. Regnvattenavlopp installeras för att lagra, infiltrera eller transportera regnvatten, och de är vanligtvis gjorda av betong. Avloppsledningar installeras för att transportera hushållsavloppsvatten från kommunala avlopp till ett avloppsreningsverk. Avloppsvattenrör är för närvarande gjorda av plast, glaserad lera eller betong.

– Aquafin är en stor kund inom sitt område. Som offentlig aktör uppmuntrar företaget tillverkare att investera i hållbara innovationer. Materialen som används i att bygga infrastruktur har ett betydande miljöavtryck. Cement som traditionellt används i betongproduktion står för den stora majoriteten av den globala CO2-utsläpp från betong, runt åtta procent. Vår lösning kommer att hjälpa värdekedjan att nå sina miljömål, säger Ville Voipio, Chief Commercial Officer på Betolar.

Industriellt sidoströmsmaterial används som bindemedel för avloppsrör

Avloppsröret tillverkat av Tubobel med Geoprime-lösning använder industriella sidoströmmar som bindemedel, som är alkaliaktiverat. Att använda sidoströmsmaterial istället för cement minskar CO2-utsläppen från råmaterialet (LCA scope A1-A2) med upp till 78 procent jämfört med konventionell betong. På samma sätt, som avloppsrör av betong, kan Geoprime-rören återvinnas.

Geoprime avloppsrör är avsedda för buffring och transport av regnvatten. Mekaniskt uppfyller de samma krav som vanliga avloppsrör i betong. Svavelsyrabeständigheten hos rör forskas för närvarande. Beroende på resultaten av forskningen används Geoprime avloppsrör för närvarande endast i dagvattensystem. I framtiden kan rör även användas i rent vattenförsörjningssystem.

Nytt material har tagits fram i ett partnernätverk

Att ta fram en ny materiallösning har krävt involvering av hela värdekedjan. Tubobel har utvecklat produktionen av avloppsrör tillsammans med Betolars experter. Aquafin, som ägs av den regionala regeringen, har erbjudit det första byggprojektet i Belgien. Byggentreprenör har varit byggkoncernen BESIX som verkar i Beneluxländerna.

– Vi har lagt ner mycket tid och energi på att utveckla denna produkt. Vi har hittat en partner i Aquafin, som kommer att hjälpa oss att uppnå våra miljömål. Utvecklingen av detta projekt har hjälpt oss att utöka vårt utbud av dessa innovativa och miljövänliga produkter,  säger Evert Lemmens, medvd för Tubobel.

Betolar och Tubobel undertecknade ett kommersiellt avtal i våras.

Om Betolar

Betolar Plc är ett finskt materialteknikföretag som erbjuder produktion av hållbar och koldioxidsnål betong med Geoprime-lösningen. Lösningen omvandlar industriella sidoströmmar till en cementersättning.

Betolars artificiell intelligensinnovation kan avsevärt minska CO2-utsläppen jämfört med traditionell cementbaserad betongproduktion genom att optimera befintliga tillverkningsprocesser, stödja lösningsutveckling med avancerad analys och skapa globala marknader för sidoströmmar. Betolars uppdrag är att hjälpa till att minska CO2-utsläppen och användningen av jungfruliga råvaror.

Betolar grundades 2016 och har sitt säte i Kannonkoski, Finland. Betolar är noterat på Nasdaq First North Growth Market.

Mer information:

www.betolar.com

Om Tubobel

Tubobel Group är den belgiska marknadsledaren inom produktion av högkvalitativa och hållbara betongprodukter som bidrar till bättre vattenhantering. Som en etablerad tillverkare och leverantör av produkter för avlopp, avlopp, vattenrening och beläggningsbetong är företaget involverat i ett brett utbud av infrastrukturprojekt i Belgien.

Mer information:

www.tubobel.group

Om Aquafin

Aquafin ansvarar för finansiering, utveckling och drift av kommunal infrastruktur för rening av avloppsvatten i Flandern, Belgien. Företaget renar avloppsvattnet så att det kan återgå rent tillbaka till vattensystemet. Aquafin vill nå sina mål på ett socialt ansvarsfullt sätt. Att minska det ekologiska fotavtrycket och återvinna energi och råvaror från avloppsvatten är en av dem.

Mer information:

https://www.aquafin.be/en