Nyheter

”Planen är att fördubbla Öresundsbrons livslängd till 200 år”

”Sedan Öresundsbron byggdes har planen varit att dess livslängd ska vara 100 år. Nu siktar Öresundsbrokonsortiet på att fördubbla den till 200 år.”

”Konsortiets vision är att driva världens mest hållbara bro – och att lämna ifrån sig en bättre bro när den tiden kommer.”

”Stål och betong är viktiga beståndsdelar när en bro byggs. Båda frigör än så länge stora mängder växthusgaser under tillverkningen. Infrastruktur som vägar, järnväg och broar, tar också plats i naturrika områden och kan förfula omgivningen. Därför ser många på infrastruktur som något som belastar klimatet. Men måste det vara så?”

Läs hela debattartikeln här:

https://www.sydsvenskan.se/2023-11-20/planen-ar-att-fordubbla-oresundsbrons-livslangd-till-200-ar

Foto: Daniel Karlsson