Nyheter

VR Sverige tar över X-tåg

Efter att perioden för överklagande på 10 dagar har löpt ut, utan att tilldelningsbeslutet har överklagats, står det nu klart att VR Sverige AB har valts till ny operatör för X-tåg. Trafiken, som idag drivs av Vy Tåg AB, inleds i juni 2025 och pågår till december 2036. Beställare är X-trafik (Region Gävleborg).

Den 2 november meddelades att ny operatör för X-tåg blir VR Sverige AB.

Överklagandeperioden på 10 dagar har nu löpt ut utan att någon har ifrågasatt beslutet. Avtalet, som är 11-årigt, avser både drift och underhåll och startar i juni 2025. Detta är det andra stora tågavtalet som VR Sverige tilldelats efter att VR i Finland förvärvade bolaget 1 juli 2022.

Kontraktsvärdet för hela perioden uppgår till omkring 900 miljoner kronor. Trafiken kommer att bedrivas med en befintlig flotta av två- respektive trevagnars Reginafordon. Totalt nio stycken.

X-tåg utgår från Gävle och trafikerar därifrån två linjer, en mot Ljusdal och en mot Sundsvall.

– För VR är detta en intressant affär då vi för närvarande etablerar oss i regionen med Tåg i Bergslagen (TiB) och nu får möjlighet att utöka vår verksamhet i Gävle i och med X-tåg. Vår lösning för X-tåg ger en resursstark lokal verksamhet med samordningseffekter med TiB avseende både drift och underhåll, säger Johan Oscarsson, vd för VR Sverige AB och fortsätter:

– När det gäller personalövertag från befintlig operatör är detta inte kravställt i upphandlingen, men vi kommer betrakta det som verksamhetsövergång och ser fram emot att välkomna nya medarbetare, avslutar Johan Oscarsson.

Om X-tåg

X-tåg är ett regionaltågssystem i mellersta Sverige med bas i Gävle. X-tåg utgår från Gävle och trafikerar därifrån två linjer, en mot Ljusdal och en mot Sundsvall, med elmotorvagnar av typerna X50, X51 och X52. Ansvarig för trafiken är X-trafik (Region Gävleborg).