Nyheter

Debatt: ”Bortse inte från Vätterlänken”

”Kartan ska inte vara ett hinder för verkligheten. Vi kommer gemensamt att arbeta för att Vätterlänken så fort som möjligt blir verklighet – med eller utan alternativ finansiering.”

Det skriver Jan Owe Larsson (M) och Tommie Ekered (M), regionpolitiker i Östergötland respektive Jönköping i en debattartikel i Altinget:

”Nyligen beslutade regeringen om att gå vidare med nya stambanor på sträckorna Göteborg-Borås och Lund-Hässleholm. Sedan tidigare fortsätter planeringen av Ostlänken, upphandling för de första etapperna är på gång.”

”Snart sätts spaden i marken. Det är mycket positivt; Sverige behöver mer kapacitet på järnväg. Sträckan Göteborg-Borås är landets tredje största pendlingsstråk och sträckan Lund-Hässleholm på Södra stambanan är kraftigt överbelastad redan i dag. Kapaciteten på Södra stambanan är i dag enligt Trafikverkets underlag högt utnyttjad ända upp till Nässjö och på sträckan nordost om Mjölby. Här kommer Ostlänken avhjälpa en del av kapacitetsproblemet, men söderut kvarstår problemen. Redan söder om Linköping uppstår kapacitetsproblem eftersom de beslutade besparingarna på Ostlänken innebär att banan slutar i centrala Linköping.”

Läs hela debattartikeln här:

https://www.altinget.se/artikel/bortse-inte-fraan-vatterlanken