Nyheter

Neo4j tecknar strategiskt samarbetsavtal med AWS för att förbättra generativa AI-resultat och hantera AI-hallucinationer

Neo4j®, ett av världens ledande företag inom grafdatabaser och analys, meddelar ett flerårigt strategiskt samarbetsavtal med Amazon Web Services (AWS). Genom samarbetet kan företag uppnå förbättrade generativa AI-resultat genom en unik kombination av kunskapsgrafer och inbyggd vektorsökning. Denna kombination minskar generativa AI-hallucinationer samtidigt som resultaten blir mer exakta, transparenta och förklarbara. Detta bidrar till att lösa ett vanligt problem för utvecklare som behöver långtidsminne för stora språkmodeller (LLM) som är förankrade i deras specifika företagsdata och domäner.

Neo4j är en ledande grafdatabas med inbyggd vektorsökning som fångar både explicita och implicita relationer och mönster. Neo4j används också för att skapa kunskapsgrafer, vilket möjliggör för AI-system att resonera, dra slutsatser och effektivt hämta relevant information. Dessa egenskaper gör att Neo4j kan fungera som en företagsdatabas för att förankra LLM:er och samtidigt tjäna som långtidsminne för mer exakta, förklarliga och transparenta resultat för LLM:er och andra generativa AI-system.

Med dagens tillkännagivande lanserar Neo4j en ny integration med Amazon Bedrock, en tjänst där AWS-kunder får tillgång till AI-modeller från ledande AI-företag via ett API, för att bygga och skala generativa AI-applikationer.

Integrationen möjliggör följande fördelar:

Minska antalet hallucinationer: Neo4j med Langchain och Amazon Bedrock kan arbeta tillsammans med hjälp av Retrieval Augmented Generation (RAG) för att skapa virtuella assistenter som är grundade i företagets kunskap. Detta hjälper kunderna att minska hallucinationer och ge mer exakta, transparenta och förklarliga resultat.

Personliga upplevelser: Neo4js kontextrika kunskapsgrafer som integreras med Amazon Bedrock kan aktivera ett omfattande ekosystem av grundmodeller som skapar personlig textgenerering och sammanfattning för slutanvändare.

Få kompletta svar vid realtidssökning: Utvecklare kan använda Amazon Bedrock för att generera vektorinbäddningar från ostrukturerad data (text, bilder och video) och berika kunskapsgrafer med Neo4js nya vektorsök- och lagringsfunktion. Exempelvis kan användare söka i en detaljhandelskatalog efter produkter antingen explicit baserat på ID eller kategori, eller implicit baserat på produktbeskrivningar eller bilder.

Kickstarta skapandet av en kunskapsgraf: Utvecklare kan dra nytta av nya generativa AI-funktioner med hjälp av Amazon Bedrock för att behandla ostrukturerad data så att den blir strukturerad och ladda in den i en kunskapsgraf. När den väl är i kunskapsgrafen kan användare extrahera insikter och fatta realtidsbeslut baserade på denna kunskap.

– På AWS är vi fast beslutna att ge organisationer en mångfald av verktyg och resurser för att bygga generativa AI-lösningar som är anpassade till deras unika kundupplevelser, applikationer och affärskrav. Med Neo4js grafdatabas och Amazon Bedrocks integration strävar vi efter att ge kunderna sofistikerade alternativ för att leverera mer exakta, transparenta och personliga upplevelser för sina slutanvändare på ett fullt förvaltat sätt, säger, Atul Deo, General Manager, Amazon Bedrock, AWS.

– Neo4j har varit en AWS-partner sedan 2013 och vårt nya samarbete representerar en viktig förening av grafteknologi och molndatorprestanda i en ny era av AI. Tillsammans stärker vi företag som vill dra nytta av generativ AI för att bli mer innovativa, erbjuda bästa möjliga resultat för sina kunder och som med en enastående hastighet vill komma åt kraften i sina sammanlänkade data, säger Sudhir Hasbe, Chief Product Officer, på Neo4j.

Neo4j meddelar även att företagets fullt förvaltade grafdatabas.

Neo4j Aura Professional, finns tillgänglig på AWS Marketplace.