Nyheter

En Öresundsmetro skapar fördelar som sträcker sig utanför Öresundsregionen

Enligt Leif Gjesing Hansen, projektledare på stadskontoret och ansvarig för Öresundsmetroprojektet på Malmösidan sedan drygt två år tillbaka, finns det nu ett fönster för att ta ett av de viktigaste besluten för Öresundsregionens framtid. Bred dansk politisk enighet ligger bakom utredningen av utbyggnaden av M5-linjen i Köpenhamn, som sker nu. Linjen är en förutsättning för en framtida metroförbindelse mellan Malmö och Köpenhamn.

Varje dag pendlar 17 000 personer över Öresund med tåg. Av dessa reser 15 000 från Sverige in i Köpenhamn. Totalt, inklusive biltrafiken på bron, pendlar varje dag 30 000 personer över sundet, en siffra som på grund av befolkningsökningen i båda regionerna väntas ha stigit till 60 000 år 2035. Det sker en intensiv stadsutveckling på båda sidor sundet. Det ska byggas sammanlagt runt 80 000 nya bostäder på båda sidor, inte minst på den nya ön, Lynetteholmen, som ska anläggas utanför Köpenhamn.

Behov av fler fasta förbindelser för ökad regional tillväxt

Enligt Leif Gjesing Hansen, projektkoordinator för ÖresundsmetroprojektetMalmö Stad, kommer en infrastrukturutbyggnad som Öresundmetron verkligen behövas.

– Idag har vi fulla tåg i rusningstrafik, så frågan är var alla dessa nya pendlare ska få plats, säger han.

Enligt Leif Gjesing Hansen, projektledare på stadskontoret och ansvarig för Öresundsmetroprojektet på Malmösidan sedan drygt två år tillbaka, finns det nu ett fönster för att ta ett av de viktigaste besluten för Öresundsregionens framtid.

Fler gods- och fjärrtåg skulle stärka den regionala arbetsmarknaden, men är även av central betydelse för den nationella tillväxten.

Då en metro, som planeras gå genom en tunnel, inte skulle bli påverkad av väder och vind på samma sätt som trafiken på bron blir, hade en till förbindelse över sundet varit viktigt inte minst för resande till Köpenhamns flygplats. Och framför allt för hela Sverige finns det dessutom ett stort behov av att få mer utrymme och kapacitet till godstrafik med tåg, som hade fått mer plats på bron om persontrafiken delvis kunnat flyttas till en metro.

Under Leif Gjesing Hansen tid har Öresundsmetroprojektet gått från att ha varit ett EU-finansierat samarbetsprojekt till att vara en del av Malmö stads stadsplanering. Leif Gjesing Hansens roll är att koordinera projektet. Hans forskarbakgrund inom infrastruktur liksom tidigare arbete inom både Metrosällskapet i Köpenhamn och Region Själland med Fehmarn Bält-förbindelsen underlättar arbetet.

– Vi analyserar även hur projektet skulle påverka godstransporter i hela landet, klimat, näringsliv och liknande, berättar han.

Utvecklingsplan på lång sikt

När den första metrofärden under sundet skulle kunna gå är inte helt lätt att sia om. Trafikverket har under hösten 2023 fått i uppgift av regeringen att ta fram ett inriktningsunderlag för infrastrukturplaneringen för perioden 2026–2037. Det innebär startskottet för en kommande nationell plan för transportinfrastrukturen. Leif Gjesing Hansen berättar att årtalen som det pratas om nu för en tänkt Öresundsmetro är 2035–2040. Då kommer en ny sträcka av Köpenhamnsmetron vara klar, vilket är en förutsättning. Men det är många beslut som behöver tas och processer som ska sättas i gång om det ska landa där.

I Malmö finns en ovanlig samstämmighet inom politiken från höger till vänster om en Öresundsmetro. Den danska regeringen är mer tveksam och avvaktar svenskt regeringsinitiativ, menar Leif Gjesing Hansen.

– Men vi jobbar på att flytta fram frågan från båda håll.

Wihlborgs engagemang i frågan

Wihlborgs är engagerat i flera projekt och organisationer som verkar för Öresundsregionens utveckling. Bl a sitter Ulrika Hallengren, vd, i styrelsen för Öresundsbro-konsortiet och är medlem i Öresundsmetro Executive.

– För oss är det självklart att stödja all infrastrukturutbyggnad som gynnar det regionala näringslivet, och vi ser positivt på att det skapas fler fasta förbindelser med Danmark. Stora infrastrukturinvesteringar har en tendens att löna sig i längden, menar Ulrika Hallengren.