Nyheter

Nya logistikmöjligheter i Helsingborgs Hamn

Efter årsskiftet hittar vi en ny aktör i Sydhamnen, Helsingborgs Hamns mest mångsidiga hamndel. Här finns flera terminaler för hantering av olika godsslag, som Spannmålsterminalen, Energiterminalen och Skåneterminalen. Och det är på Skåneterminalen det sker förändringar. Dalshult flyttar in första dagen på det nya året 2024.

Dalshult kommer att hantera allt från projektlaster och stuffing/stripping, som är hamnspråk för att fylla eller tömma en container säkert och effektivt, till magasinering av diverse godsslag. Skåneterminalens magasin ska fyllas med tomatpasta, pappersrullar och metaller, för att nämna några varuslag.

Förutsättningarna är goda och möjligheterna många

Helsingborgs Hamn ser att den nya hyresgästen på Skåneterminalen kommer att skapa nya möjligheter för godshantering vilket de tror kommer bidra till ökade containervolymer över hamnen.

– Med stora kontaktytor och branscherfarenhet kommer Dalshult kunna attrahera nya varuägares godsflöden och erbjuda kundunika lösningar för godshanteringen. Här ser vi en stor potential för volymökningar som kommer att påverka både antalet containrar över kaj och via järnväg, berättar Helsingborgs Hamns vd, Bart Steijaert.

Om Dalshult

Dalshult är en stor aktör på marknaden sedan 2005 och ett av deras affärsområden är industriservice och godshantering. Deras erfarenheter från materialhantering på återvinningsstationer, godshantering och industrilogistik kommer inte bara förstärka befintliga, utan även möjliggöra nya logistikflöden till och från Helsingborgs Hamn, både landledes och sjöledes.

Jonas Bringsen som är vd på Dalshult berättar:

– Vi har en stark tro på vår förmåga att utveckla och expandera. Vi jobbar ständigt med att identifiera nya områden för satsningar att komplettera vår verksamhet med. Logistikverksamheten på Skåneterminalen blir ett starkt tillskott där vi ser många synergier inom våra olika affärsområden.

Operativa partners i Sydhamnen

Förutom Skåneterminalen, finns i Sydhamnen också Spannmålterminalen, där just spannmål hanteras. Siloanläggningen i terminalen drivs av Lantmännen, som via en lossnings-/lastningsanläggning själva hanterar sina fartygslaster.

Energiterminalen är den tredje terminalen i Sydhamnen som har tre kajer för tankfartyg. Terminalen används för lossning och lastning av energiprodukter som drivs av bland andra Preem och Nordic Storage.

Det nyaste tillskottet blir nu Dalshult som kommer att hyra både uppställningsytor och magasin på Skåneterminalen som tidigare använts av Helsingborgs Hamn. Verksamhetövergången medför att en del av hamnens personal kliver över till Dalshult som arbetsgivare.

Foto: Bertil Hagberg