Nyheter

NCC bygger viltpassager och faunastängsel i nordöstra Skåne

På uppdrag av Trafikverket ska NCC bygga viltpassager och faunastängsel på väg 19 och 23 vid Broby och Hästveda, norr om Kristianstad. Uppdraget är en totalentreprenad och ordervärdet uppgår till cirka 85 MSEK.

– För att minska antalet viltolyckor och öka trafiksäkerheten ska vi tillsammans med NCC förse vägarna med faunastängsel och passager för vilt. Genom att bygga planskilda passager för djuren minskar vi vägens barriäreffekt både för småvilt och större djur i området, säger Maria Lund, projektledare, Trafikverket.

NCC:s uppdrag är att förbättra trafiksäkerheten och minska antalet viltolyckor genom att bygga viltstängsel, viltuthopp, grindar och färister samt planskilda passager i form av torrtrummor, faunabroar (väg 23) och en faunaport (väg 19). Uppdraget utförs på väg 19 mellan trafikplats Östanå och Broby, och på väg 23 mellan trafikplats Östanå och Rävninge. Vägarna ligger i Östra Göinge kommun och Hässleholms kommun och har tidigare drabbats av viltolyckor.

– NCC har erfarenhet av liknande uppdrag, som bland annat en ekodukt på E65 vid Svedala, vilken liksom väg 19 och 23 tidigare drabbades av mycket viltolyckor. Vi ser nu fram emot att bidra till ökad trafiksäkerhet även på dessa vägsträckor, säger Christer Stenson, produktionschef NCC Infrastructure.

Arbetet påbörjas våren 2024 och beräknas vara klart hösten 2025. Ordervärdet för affären uppgår till cirka 85 MSEK och orderregistreras i fjärde kvartalet 2023 i affärsområde NCC Infrastructure.