Nyheter

CMP fasar in fossilfritt bränsle på containerterminalen i Köpenhamn

Med infasningen av HVO100 i november 2023 tar CMP ett viktigt steg mot koldioxidneutralitet och fossilfri containerhantering i Köpenhamn.

CMP har som mål att vara en av världens mest hållbara hamnar och har i anslutning till detta ett konkret mål om att vara koldioxidneutrala gällande fossilt CO2 i den egna verksamheten till 2025 – och klimatpositiva till 2040 i enlighet med Science Based Targets. Under åren 2020–2022 har CMP minskat sina koldioxidutsläpp i den egna verksamheten (GHG Scope 1+2) med 57 procent. Det motsvarar en minskning med 1 231 ton CO2e.

På resan mot målet om koldioxidneutralitet i den egna verksamheten har man nu tagit ytterligare ett viktigt steg i Köpenhamn. CMP infasar från november 2023 det fossilfria bränslet HVO100 (hydrerad vegetabilisk olja) i maskinerna på containerterminalen. Containerterminalens stora STS-kranar (ship-to-shore) och arbetsfordon drivs redan med förnyelsebar el.

Till att börja med drivs hamnens nyare terminaltraktorer, samt containertruckar och gaffeltruckar med HVO100. Genom detta steg förväntas CMP kunna minska förbrukningen av fossil diesel med cirka 60 000 liter per år, vilket motsvarar en minskning med cirka 130 ton CO2e årligen.

I april 2023 beställde CMP nya Straddle Carriers med en batterihybrid drivlina och när de gradvis driftsätts används också HVO100. 2025 flyttar containerterminalen i Köpenhamn till Ydre Nordhavn och CMP räknar då med att allt fossilt bränsle är utfasat på samtliga terminaler.

– Den gröna omställningen av CMP:s verksamhet är inte bara en plan för framtiden – den pågår redan i dag och infasningen av HVO100 på containerterminalen i Köpenhamn är ett viktigt och naturligt steg i vårt arbete att vara en av världens mest hållbara hamnar. CMP har redan minskat koldioxidutsläppen med 57 procent sedan 2020 och vi förväntar oss att nå målet om koldioxidneutralitet till 2025. Infasningen av HVO100 sker i takt med att CMP:s maskinpark byts ut och innebär också att CMP kan stödja våra kunders efterfrågan på fossilfria och koldioxidneutrala transportkedjor, säger Povl Dolleris Røjkjær Ungar, COO, Copenhagen Malmö Port.

I Malmö har CMP fasat in HVO100, vilket har minskat CMP:s utsläpp med över 840 ton CO2e på årsbasis.