Nyheter

Tesla stämmer även Postnord: ”Postnord agerar systemhotande”

Nu driver Tesla två rättsliga processer: Förutom Transportstyrelsen stämmer företaget även Tesla för utebliven post. Det avslöjar Dagens Industri.

”Denna tvist handlar om ett mycket allvarligt, närmast systemhotande, agerande hos Postnord”, skriver Tesla i stämningsansökan.

Teslas svenska dotterbolag TM Sweden slår nu tillbaka med full kraft mot IF Metalls strejk och de sympatiåtgärder som följt i dess spår.

”Tesla yrkar att tingsrätten förpliktar Postnord att till Tesla utge samtliga försändelser adresserade till Tesla som Postnord har eller kan komma att få i sin besittning från och med dagen för denna ansökan och fram till och med tidpunkten för meddelandet av tingsrättens dom”, skriver Tesla vidare.

”Tesla yrkar att tingsrätten förpliktar Postnord att till Tesla utge samtliga försändelser adresserade till Tesla som Postnord har eller kan komma att få i sin besittning från och med dagen för denna ansökan och fram till och med tidpunkten för meddelandet av tingsrättens dom”, skriver bolaget.

Postnord hänvisar till strejkrätten och att den är så stark att den räknas som force majeure. Postnord anser därför inte att man bryter mot samhällsuppdraget.

Tesla å sin sida menar att Postnord agerar rättsvidrigt och går till attack mot bolaget som till 60 procent ägs av svenska staten och till 40 procent av danska staten.

”Detta agerande är djupt skadligt för Sverige och det är unikt för ett statlig ägt bolag verksamt i Sverige”, står det i stämningsansökan.