Nyheter

De tecknar avtal om framtidens energilösningar

Måndag den 24 november undertecknade Uniper och Axess Logistics ett samförståndsavtal kring storskalig aggregering av elbilsladdning.

– Tillsammans vill vi driva den hållbara logistiken framåt, säger Johan Svenningsson, vd för Uniper Sverige.

Elbilar har outnyttjad energilagringskapacitet i GWh-skala, men det finns utmaningar med att aggregera enskilda fordon till en virtuell systemkomponent som svarar upp mot elsystemets behov. Dessa utmaningar vill Uniper och Axcess Logistics anta.

 Samarbetet är ett utmärkt exempel på hur två företag med olika expertis kan skapa innovativa lösningar för en hållbar framtid. Projektet är ett naturligt steg i Axess Logistics resa för en grön omställning ihop med investeringar i solparker och avancerad teknologisk laddinfrastruktur, säger Mats Eriksson, VD för Axess Logistics.

Tillvägagångssättet kommer att testas på Axess Logistics anläggning i Malmö och förväntas snart nå multi-MW-skala och bidra till elsystemets resiliens i regionen. Det gemensamma projektet har potential att anpassas och utvidgas till olika marknadssegment och länder framöver.

 Vi vill se hur vi kan utveckla en skalbar och framtidssäker plattform som bidrar till en renare miljö samtidigt som vi tar itu med de utmaningar som elmarknaden står inför, säger Johan Svenningsson, vd för Uniper Sverige.