Nyheter

Kristoffer Tamsons, oppositionsregionråd i Stockholm: ”Busstrafiken är stulen – Vänsterslakten av kollektivtrafiken fortsätter!”

– Vänsterstyret i Region Stockholm, med Miljöpartiet i spetsen, har nu presenterat sitt förslag till nedskärningsprogram för busstrafiken i Stockholms innerstad och Lidingö. – Får Grinchen att framstå som självaste jultomten, säger et Kristoffer Tamsons (M).

– De har ljugit sig gröna för stockholmarna. Löften om mer, bättre och billigare kollektivtrafik i valet blir nu ytterligare två helt nedlagda busslinjer och 21 linjer som får nedskuren trafik, fortsätter Kristoffer Tamsons.

– Tillsammans med tidigare presenterad slakt är vi nu uppe i ett tjugotal busslinjer som försvinner och ett sextiotal med minskad trafik. På de redan i dag överfulla stombussarna skärs nu trafiken ned med uppemot 25 procent, konstaterar Tamsons.

– Vänsterstyrets tidiga julklapp till stockholmarna är ett slag i magen på kollektivtrafiken och ytterst resenärerna. De stjäl stockholmarnas kollektivtrafik på ett sätt som får Grinchen att framstå som självaste jultomten, avslutar Tamsons.

Fakta:

Vänsterstyret i Region Stockholm har i dag presenterat sitt förslag till nedskärningsprogram för busstrafiken i Stockholm innerstad och på Lidingö. Nedskärningarna verkställs redan nästa år.

Totalt får 21 busslinjer nedskuren trafik. Detta inklusive samtliga sex stombusslinjer i Stockholms innerstad vars resenärer får se trafikutbudet minska med 20 procent i rusningstrafik och 25 procent övrig tid på dygnet. Det innebär att var fjärde stombuss slutar att gå övrig tid på dygnet.

Busslinje 75 (Ropsten – Cityterminalen) läggs ned helt. Det gör även busslinje 72 (Karolinska sjukhuset – Frihamnen).

Lidingö stad får se nedskuren trafik på tre busslinjer 203 (Ropsten – Näset), 206 (Ropsten – Högsätra – Larsberg) samt 225 (Ropsten – Sticklinge). Här minskar trafikutbudet med uppemot en tredjedel.

Foto: Max Avans