Nyheter

Sverige sticker ut i ny undersökning

En ny undersökning, State of Hybrid Work 2023, genomförd av teknikföretaget Owl Labs, visar att det finns oro och utmaningar på flera arbetsplatser runt om i Norden, där Sverige sticker ut i mängden.

Undersökningen som genomfördes bland 2 000 anställda i Sverige, Danmark, Finland och Norge visar på några utmaningar och problem som anställda står inför idag. Den främsta orsaken till oro bland anställda i Norden är hög arbetsbelastning, krav på att jobba heltid från kontoret, bristande arbetsflexibilitet, samt oro kring jobbstabilitet – över hälften (53%) av anställda i Sverige känner denna press.

Att arbeta heltid från kontoret (52%) och bristande arbetsflexibilitet (56%) upplevs som stora orsaker till oro bland anställda svenskar.

Arbetsbelastning och heltidsarbete på kontor orsakar stress och oengagemang

Bland de utmaningar och orosfaktorer som dyker upp i undersökningen är hög arbetsbelastning framträdande. Bland svenska anställda i undersökningen uppgav över hälften (56%) att de upplever en hög arbetsbelastning, medan 49% av svenskarna också uppgav att de kände sig oengagerade i sitt arbete.

Det är många faktorer som påverkar att anställda i Norden känner sig oengagerade i sitt arbete; att inte känna sig uppskattad (25%), oskälig lön (23%), övertidsarbete (21%) och effekter på den mentala hälsan (20%).

Studien visar också att närheten till kontoret verkar korrelera med stress. 38% av anställda som arbetar på kontoret har upplevt en ökad stress under det senaste året. Motsvarande siffra för hybridarbetare är 36%. Bland distansarbetare visades lägst ökning av stressnivåer, endast 22%, vilket är strax över hälften i jämförelse med de anställda som arbetar på kontoret.

 – Studien visar tydligt att en minskning av flexibla arbetsvillkor inte gynnar de anställdas balans mellan arbete och privatliv, dess stressnivåer och engagemanget för jobbet. Chefer och ledning måste bli bättre på att skapa en fungerande hybrid arbetsmiljö som stödjer och uppmuntrar engagemang, samt även ta en ordentlig funderare på om heltidsarbete på kontor verkligen är ett framgångsrecept, säger Frank Weishaupt, VD för Owl Labs.

Bra teknik som stödjer inkludering och engagemang

92% av svenska arbetstagare har haft möten där minst en av deltagarna befunnit sig på distans, vilket visar att hybridarbete är utbrett och en del av vår vardag. Detta betyder också att när vi inte kan förlita oss på vår tekniska arbetsutrustning så uppstår störande problem, vilket i sin tur orsakar stress. Undersökningen visar att 78% av svenska arbetstagare betonar vikten av bra teknik för att kunna arbeta, något som de rankar högre än exempelvis vänskap på kontoret, tillväxtmöjligheter och förmågan att arbeta flexibla dagar.

 – Vikten av en pålitlig teknik på jobbet som uppmuntrar samarbete, produktivitet, och därmed även underlättar sömlöst hybridarbete, kan inte underskattas. Organisationer som prioriterar effektiv och inkluderande teknikutrustning för möten och interaktion kommer att spara tid och vara bättre kittade att möta de föränderliga behoven hos sin arbetsstyrka. Detta hjälper också till så att de anställda känner sig sammankopplade och inkluderade, avslutar Frank Weishaup, VD på Owl Labs. 

Många anställda täcker stigande kostnader med extra inkomstkälla

Studien påvisar också de ekonomiska utmaningar som anställda upplever idag. Över en tredjedel av anställda i Norden har idag ett extrajobb eller sidoinkomst.

28% av de anställda i Norden uppger behovet av extrainkomst för att täcka stigande kostnader som den primära orsaken till ett att de har ett extrajobb. Bland svenska anställda är samma siffra 29%. Bland de svarande sa även 27% att deras heltidsjobb lämnade tidsmässigt spelrum för att jobba extra med annat vid sidan om.

Om undersökningen:

Owl Labs undersökte 2 000 heltidsanställda i Sverige, Norge, Danmark och Finland, i åldern 18+, på företag med 2+ anställda. Dessa undersökningsdata samlades in i juni 2023 i samarbete med forskningskonsultföretaget Vitreous World.