Nyheter

Tunnelventilation är en specialgren för Sitowise

ANNONS

Tunnelventilation är en specialgren för samhällsbyggnadskonsulten Sitowise. Renoveringen av den 50 år gamla Tingstadstunneln under Göta älv är ett aktuellt exempel.

Sitowise verkar inom tre affärsområden; fastigheter och byggnader, infrastruktur samt digitala lösningar inom samhällsbyggnation.

Företaget har sina rötter i början av 1900-talet, men den moderna resan startade på 1970-talet och särskilt efter fusionen mellan de finska företagen Sito och Wise 2017. Totalt sysselsätter koncernen 2300 personer, varav 350 i Sverige, där verksamheten startade med förvärvet av Byggnadstekniska byrån 2019. Målsättningen är att utvecklas både organiskt och genom förvärv.

Renoveringen av Tingstadstunneln är ett aktuellt exempel där Sitowises kompetens inom ventilation kommer till sin rätt. Företaget arbetar på uppdrag av den spanska installationsentreprenören SICE Nordics.

– En utmaning när det gäller Tingstadstunneln är att det är en gammal befintlig anläggning med gamla system i varierande skick, där mycket ska demonteras och återanvändas och där man behöver hitta en balans mellan gammalt och nytt för att kunna knyta ihop systemen, säger Emil Engman, som är uppdragsansvarig för Sitowise.

– I uppdraget ingår handlingar kring utförandet av de tekniska systemen när det gäller tunnelfläktar och tillhörande kringutrustning. Andra utmaningar är att arbeta i en multinationell miljö och i mycket vara en länk mellan en utländsk entreprenör och byggherren Trafikverket. 

– Tingstadstunneln är ett projekt med stor exponering mot allmänheten, ett sammanhang som vi gillar att synas i.

Bland referensprojekt när det gäller tunnelventilation kan utöver Tingstadstunneln nämnas Götatunneln, Lundbytunneln och Västlänken etapp Centralen i Göteborg samt Förbifart Stockholm och Tvärförbindelse Södertörn.

– Vi har som samhällsbyggnadskonsult en stark digital profil och driver mycket av den digitala utveckling som sker inom just samhällsbyggnation, säger Jonas Larsson, vd för Sitowises svenska verksamhet. 

– Vi håller fanan högt i hållbarhet och digitalisering och är fokuserade på några tydliga områden där vi är experterna. Vi är en kundfokuserad uppstickare och vi är besjälade av att fylla en funktion när det gäller att hitta smarta digitala lösningar till exempel i samband med tunnelprojekt. Bland annat bidrar vi till många av Trafikverkets ITS-lösningar.

Sitowise vision är att vara marknadens mest ansvarsfulla partner i utvecklingen av en välfungerande och hållbar livsmiljö. Vi ser att digitaliseringen är en nyckel för att kunna göra vårt och våra kunders arbete mer effektivt och klimatsmart. Vi är och ska fortsätta att vara en föregångare i användandet av digitala verktyg för att skapa värde.

www.sitowise.com