Nyheter

Neste och ENOC Group inleder samarbete för att driva hållbara flygbränsleinitiativ

Neste och ENOC Group, en ledande integrerad global energiaktör, har kommit överens om att samarbeta för att utforska möjligheterna att leverera och köpa hållbart flygbränsle (SAF) i Dubai och den bredare regionen Mellanöstern Nordafrika (MENA) under de kommande åren. Båda partnerna är fast beslutna att stödja ansträngningarna att minska utsläppen av växthusgaser från flyget i regionen och erkänner den avgörande roll SAF kan spela i det.

Genom att utnyttja Nestes expertis som världens ledande tillverkare av SAF och ENOC:s position som den ledande flygbränsleleverantören i MENA-regionen, kan detta samarbete spela en nyckelroll för att påskynda omställningen av flygsektorn i regionen mot bränslen med lägre utsläpp. . Neste och ENOC stödde nyligen Emirates första Airbus A380 100% SAF demonstrationsflygning eftersom de stödde en liknande Emirates 100% SAF demonstrationsflygning på en Boeing 777-300ER tidigare i år.

– Det här transformativa avtalet tjänar som ett bevis på ENOC:s orubbliga åtagande att främja Förenade Arabemiratens visionära mål att uppnå nettonoll koldioxidutsläpp till 2050. I vår obevekliga strävan efter hållbarhet ger sig ENOC in på en djupgående resa mot att integrera hållbart flygbränsle sömlöst i vårt bränsle. operativ väv. Genom att anamma hållbart flygbränsle strävar vi efter att sätta nya standarder för ansvarsfulla affärsmetoder och bli pionjärer för att främja en mer hållbar framtid för vår industri. När vi integrerar hållbart flygbränsle i vår verksamhet, bjuder vi in ​​våra branschkollegor, intressenter och det bredare samhället att följa med oss ​​på denna transformativa resa mot en hållbar och motståndskraftig framtid för Förenade Arabemiraten, regionen och utanför, säger hans excellens Saif Humaid Al Falasi, koncernchef för ENOC.

– Hållbart flygbränsle är en lättillgänglig lösning för att minska utsläppen av växthusgaser från flygresor. Detta milstolpeavtal med ENOC för att undersöka utbudet av SAF under de kommande åren illustrerar inte bara vårt engagemang för att stödja flygbolagen i regionen utan också vikten av samarbete med ambitiösa partners för att öka SAFs tillgänglighet och adoption, säger Alexander Kueper, Vice President EMEA från Renewable Aviation-verksamheten på Neste.

Hållbart flygbränsle

Hållbart flygbränsle är ett förnybart flygbränsle som ger ett mer hållbart alternativ till konventionellt, fossilbaserat flygbränsle. Att använda Neste MY Sustainable Aviation Fuel™ minskar utsläppen av växthusgaser med upp till 80 %* under bränslets livscykel, jämfört med att använda konventionellt jetbränsle. Nestes SAF är tillverkad av hållbart framställt, 100 % förnybart avfall och restråvaror, såsom använd matolja och animaliskt fettavfall. SAF blandas med konventionellt flygbränsle före användning och fungerar sömlöst med befintliga flygplansmotorer och bränsleinfrastruktur.

*) När den används i ren form (d.v.s. oblandad) och beräknad med etablerade metoder för livscykelbedömning (LCA), såsom CORSIA-metodologi.