Nyheter

Nordic Re-Finance första RC4 med ETCS ute i trafik

Lokuthyrningsbolaget Nordic Re-Finance har i november fått godkännande av det första RC4-loket med det nya signalsystemet ETCS (European Train Control System). Ombyggnationen har gjorts i ett samarbete mellan Nordic Re-Finance, Green Cargo och Alstom och den utrustningen som monterats är Ebicab Baseline 3.4. Ytterligare sju av bolagets RC4 kommer att utrustas i närtid och projektet förväntas färdigt till sommaren 2024.

Fordonet har fått ett tillfälligt godkännande för erfarenhetsdrift i kommersiell trafik som innebär att loken kan köras i tåg som vanligt i syfte att säkerställa att allt fungerar som förväntat. Under första halvan av 2024 förväntas fordonet få ett permanent godkännande av den Europeiska Järnvägsbyrån ERA för drift i Sverige som därefter utökas för att även gälla Norge.

Utrullningen av det nya EU-gemensamma signalsystemet ETCS pågår i hela Europa och berör såväl räls som fordon. I Sverige har nyckelsträckor så som Botniabanan och Haparandabanan driftsatts, och sommaren 2024 utrustas även den tungt trafikerade Malmbanan med ETCS. På sikt kommer det således bli alltmer nödvändigt att ha fordon som klarar av att läsa de nya signalerna. I systemet ingår även en så kallad STM som översätter det gamla signalsystemet ATC2 in i den nya datorn.

Efterfrågan på lok utrustade med ETCS ökar stadigt och för att möta den har Nordic Re-Finance i dagsläget tre fordonstyper där installation pågår. Ellinjeloken RC4 och Traxx AC2 samt diesellinjeloket TMe. Samtliga dessa projekt medfinansieras av Europeiska Unionen genom Fonden för ett sammanlänkat Europa, CEF.

Mikael Zagerholm, teknsiskt ansvarig på Nordic Re-Finance, kommenterar milstolpen såhär:

– RC4 är kanske det mest klassiska av godståg. Att vi nu förbereder loket för ytterligare decennier av tjänst på den svenska järnvägen innebär att vi kan fortsätta erbjuda våra kunder ett robust och väl beprövat ellok. Eftersom vi även utrustar Traxx AC2 med ETCS innebär det att hela vår elloksflotta får en livstidsförlängning och matchar även framtidens behov av dragkraft.