Nyheter

De tecknar ramavtal med Trafikverket om kompetensförsörjning inom infrastruktur

Rejlers har tecknat ett betydande ramavtal med Trafikverket gällande myndighetens strategiska kompetensförsörjningsarbete. Avtalet omfattar biträdande befattningar, samhällsplanerare, trafikingenjörer, planerare och utredare och sträcker sig över en period på två år med möjlighet till förlängning i ytterligare två år.

Genom ramavtalet kommer Rejlers att spela en nyckelroll i att rekrytera och tillhandahålla nyutexaminerade ingenjörer och planerare för att stärka Trafikverkets organisation. Detta inkluderar instegsbefattningar som samhällsplanerare, trafikingenjörer, åtgärdsbeställare, åtgärdsplanerare och nationella planerare. Initiativet syftar både till att tillgodose Trafikverkets omedelbara rekryteringsbehov samt bidra till långsiktig kompetensutveckling inom sektorn.

– Ramavtalet understryker vår kompetens och förmåga att bidra till kompetensförsörjningen inom ett område av stor vikt. Infrastruktur och samhällsbyggnad är inte bara grundpelare i vår ekonomi, utan även avgörande för Sveriges omställning till en hållbar framtid. Genom samarbetet med Trafikverket, ser vi fram emot att bidra till en kvalitativ kompetensförsörjning inom denna viktiga bransch, säger Jenny Edfast, vd Rejlers Sverige.

Foto: Aleksejs Bergmanis