Nyheter

Mobility Sweden: Minskade nyregistreringar av personbilar i november

Antalet nyregistrerade personbilar i november minskade med nära en procent jämfört med samma månad 2022. Hittills i år har personbilarna en total uppgång på 3,1 procent. Andelen laddbara personbilar mattas av något denna månad och uppgick till 60,5 procent vilket är fyra procentenheter lägre än november i fjol. Det är företagsmarknaden som driver på nyregistreringarna och håller upp andelen laddbara bilar. Privatmarknaden är fortfarande iskall.  

Totalt registrerades 25 406 personbilar i november vilket är en minskning med 0,7 procent jämfört med november 2022. Företagsmarknaden står för två av tre nyregistreringar. Andelen laddbara bilar var fortsatt hög och låg på 60,5 procent. Denna trend drivs av företagsmarknaden, som står för drygt 70 procent av alla nya registreringar av laddbara personbilar under året. Däremot är efterfrågan på privatmarknaden fortfarande iskall, vilket även återspeglas i branschens interna orderstatistik som visar en betydande nedgång för laddbara bilar.

– Branschens interna orderstatistik visar på en kraftig inbromsning av nya order under året och att elbilar är den drivlina som minskar mest. Detta är något som redan har börjat synas i registreringsstatistiken och som kommer att bli allt tydligare under nästa år. Det är starkt kopplat till att det är ett år sedan klimatbonusen togs bort samt konjunkturläget. Därför är det viktigt att regeringen i samband med vårändringsbudgeten adresserar behovet av styrmedel för privatpersoner att köpa elbilar, säger Sofia Linder, chefsekonom på Mobility Sweden. 

Antalet nyregistrerade lätta lastbilar ökade med drygt 14 procent jämfört med samma månad 2022. Totalt registrerades 3 850 nya lätta lastbilar i november och hittills i år har antalet ökat med drygt 27 procent jämfört med samma period 2022. Detta förklaras till stor del av en förbättrad leveransförmåga hos tillverkarna.

Däremot minskar antalet nyregistrerade tunga lastbilar och bussar med cirka 24 respektive 18 procent. Hittills i år har tunga lastbilar ökat med 26 procent medan bussarna minskat med 21 procent. Nedgången för bussarna kan huvudsakligen förklaras med offentliga upphandlingar inom kollektivtrafiken, där flera stora projekt som upphandlades förra året. Positivt denna månad var att varannan ny buss var eldriven.

– En stor del av den minskning av tunga lastbilar som ägt rum efter sommaren beror på förändringarna i lagstiftningen för färdskrivare som drev upp registreringarna i augusti. Därtill finns vissa flaskhalsar hos påbyggarna som försenar leveranserna, avslutar Sofia Linder.

Foto: Dennis Pritz