Nyheter

Regional produktion och digital mognad är nyckeln till företagens långsiktiga överlevnad

Efter de senaste årens många omvärldshändelser tittar svenska företag nu efter sätt att minska sitt beroende av globala leveranskedjor. En ny rapport från Accenture visar att företag som är väl förberedda på yttre påverkan har en högre årsomsättning jämfört med företag med sämre skydd.

Företagen ökar sina inköp från lokala producenter och regionala leverantörer för att bli mindre sårbara visar en ny rapport från Accenture.

Enligt rapporten kommer 74% av våra svenska företag år 2026 att köpa sina nyckelkomponenter från leverantörer i närområdet, att jämföra med 31% idag. Vidare planerar hela 82% att både producera och sälja sina varor och tjänster på hemmaplan år 2026, något som enbart 40% av företagen gör idag.

Planerna har lagts om till följd av att försörjningskedjor, produktion och drift blivit rejält negativt påverkade världen över under 2021 och 2022, något som sammanlagt kostat hela 16 biljoner kronor i förlorade intäkter för företagen.

– När störningar i försörjningskedjorna uppstod tillämpade många företag snabbt dyra och kortsiktiga lösningar på relativt komplexa globala leveransnätverk avsedda för kostnadseffektivitet och ”just-in-time”-leveranser. Det är dags att tänka långsiktigt och designa om försörjningskedjorna för att undvika otympliga silos och flaskhalsar, och göra dem mer transparanta och snabbrörliga med hjälp av data och AI, säger Maria Bryngelsson, nordiskt ansvarig för Supply Chain på Accenture.

I Sverige har bara 3% av företagen heltäckande system som i realtid larmar om något i leverans- eller produktionskedjan skulle fallera, och 78% behöver minst en vecka på sig för att förstå omfattningen om en incident skulle inträffa. Rapporten visar att företag med lägst nivå av förberedelser behöver ungefär 150 dagar på sig för att helt återhämta sig från störningar i globala led, medan de bäst förberedda behöver drygt en månad.

Under 2023 investerade svenska företag i genomsnitt 870 miljoner kronor i att digitalisera, automatisera, och även omlokalisera sina produktionsanläggningar, en investering som väntas mer än dubblas till 2026, till strax över 2 miljarder kronor.

Tittar man på den globala marknaden kan man redan idag se att de företag som är teknologiskt bäst rustade för oväntade händelser i leveranskedjan har en genomsnittlig årlig omsättningstillväxt på 3,6%, eller 9 miljarder kronor, att jämföra med de företag som är mest sårbara.

– Att vara väl förberedd på omvärldshändelser är inte bara en överlevnadsstrategi, det är en tillväxtfaktor. Därför krävs det att företag driver en långsiktig digitaliseringsprocess inom leverans-, produktions- och verksamhetsprocesser. Lösningar som digitala tvillingar och generativ AI hjälper dem att reagera snabbare på plötsliga och oväntade förändringar och vidta dataunderstödda åtgärder i realtid, avslutar Maria Bryngelsson.

Om undersökningen

Rapporten ”Resiliency in the Making” baseras på en undersökning genomförd mellan januari och mars 2023 bland 1,230 beslutsfattare inom ingenjörsvetenskap, produktion, logistik och drift.

Deltagarna kom från Australien, Brasilien, Kanada, Kina, Frankrike, Tyskland, Indien, Italien, Japan, Mexiko, Spanien, Sverige, Storbritannien och USA. Företagen representer följande industrier: flyg- och försvar, fordon (OEM), fordon (tillbehör & delar), kemi, konsumtionsvaror och tjänster, teknologi, Industriell utrustning, metall och gruvdrift, medicin, gas & olja, samt energi.