Nyheter

Replik: IKEM, titta er i spegeln!

Text: Olivia Linander, klimatengagerad göteborgare

Detta inlägg är en replik på följande inlägg från den 29/11 i Dagens Infrastruktur: IKEM: ”Kritisk infrastruktur måste säkras med mer än örlogsfartyg”

IKEM, som representerar gasberoende industri, tycker att lösningen på deras fossilgasberoende är att bygga dyr infrastruktur för mer fossilgas (även kallat naturgas, eller i flytande form LNG).

Vissa skulle hävda att lösningen istället är att byta till fossilfria råvaror och metoder, och bli en proaktiv aktör i klimatomställningen. Det menar till exempel EU-kommissionen med sin handlingsplan Transition Pathway for the Chemical Industry: ”To reach the EU’s climate goals, the chemical industry should move progressively away from primary fossil-based feedstocks.”

Fossilgas är ett riktigt smutsigt och klimatfarligt bränsle. Metan som läcker vid dess utvinning och transport har enormt mycket större klimatpåverkan än koldioxid.

Det finns inte utrymme i världens klimatutsläppsbudget att bygga ut klimatskadlig fossil infrastruktur och låsa fast oss alla i ett fortsatt fossilt beroende. I dagens klimatnödläge är helt enkelt inte ett alternativ vi ens bör överväga.

Men att etablera mer fossilgasimport är förstås en snabb och enkel lösning. Sådan infrastruktur skulle låta innovations- och kemiindustrierna slippa göra allt de kan för att ta sig ur sitt svåra gasberoende, något som borde ha skett för länge sen. Att skylla på staten för att man inte lyckats göra sin egen produktion resilient utifrån dagens samhällsförutsättningar är förstås en väg att gå. Men är det den ansvarstagande vägen?

För andra i samhället, som de många svenskar som gör sitt bästa för att spara in på energiförbrukning, skippa köttet eller lämna bilen hemma, eller för de många företag som äntligen fasar ut fossila bränslen och råvaror ur sin verksamhet, låter IKEMs lösning som att de försöker ducka ansvar. Ska inte alla, även den fossilgasberoende industrin, dra sitt strå till stacken och förändra sina tidigare metoder från grunden?

Och för de företag som inte lyckas med det – betyder det då att de automatiskt har rätt att fortsätta elda på klimatkrisen och därmed förstöra livsutsikterna för alla oss andra? Nej, självklart inte.

Så till IKEM vill jag säga, och jag talar för många när jag säger detta – titta er i spegeln. Det är ert fossila gasberoende som gör samhället sårbart. Sluta skylla ifrån er och sluta fäkta för lösningar som befäster ert och samhällets fossilberoende. En fossilgasterminal kan aldrig vara lösningen.

Foto: Jannik Schwannecke