Nyheter

Kommer AI att innebära en revolution för nollpartsdata?

Text: Thomas Peham, VP of Marketing på CMS Storyblok, diskuterar hur AI kan göra insamling av nollpartsdata enklare och mer konsekvent.

Data är livsnerven i modern affärsverksamhet. Det driver allt från logistik och produktutveckling till kundservice och HR. Ju fler insikter ett företag kan få från sina data, desto bättre blir i teorin beslutsfattandet. Detta skapar tydliga incitament för företag att hitta mer innovativa sätt att samla in och analysera data.

För marknadsförare är korrekta och detaljerade kunddata avgörande för att kunna genomföra effektiva och personanpassade kampanjer. Många marknadsförare vet att källan till sådan personlig information har stor betydelse för hur effektiva de kan vara. Data från första, andra och tredje part utgör vanligtvis huvuddelen av kunddatabaserna. Men den heliga graal är utan tvekan nollpartsdata – information som kunderna avsiktligt och proaktivt lämnar ifrån sig för att påverka hur ett varumärke ser på dem. På papperet ska denna information vara oerhört korrekt, exakt vad du behöver för din kampanj och fylla i luckor i din kunskap som du inte kan få från andra källor. Det är värt att notera att andra källor, särskilt tredjepartsdata, blir allt svårare att samla in i takt med att dataskyddslagarna skärps, verktyg som spårningskakor blir mindre effektiva och kunderna blir mer medvetna om sin integritet på nätet.

Att få tag i nollpartsdata är i de flesta fall mycket svårare. Många människor är tveksamma till att lämna ut känslig information om det inte finns någon klar fördel. Att skapa innovativa sätt att samla in dessa data är också ganska knepigt – det finns inte hur många sätt som helst att undersöka en kund på. Till skillnad från andra datakällor som ständigt förnyas med ny information tenderar nollpartsdata att vara svåra att uppdatera, vilket innebär att de snart kan bli inaktuella när en kunds preferenser och omständigheter ändras. Detta kan göra marknadsförare frustrerade – de vet att det bästa sättet att få korrekta data för att göra personanpassade kampanjer är att ha direktkontakt med sina kunder, men de saknar verktygen för att göra detta konsekvent så att det är värt besväret. Tills nu.

Allt detta kan verka ganska avlägset för företag som samlar in nollpartsdata, men det ger en intressant insikt för marknadsförare. Om de kan skapa AI-upplevelser där kunderna konsekvent pratar med deras varumärke på en personlig nivå kan det öppna dörren till en rik källa av nollpartsdata. Klädbutiker skulle kunna utveckla chattbotar som, under tiden de småpratar, ställer frågor om kundernas modepreferenser och så vidare. Det avgörande är att detta engagemang kan vara fortlöpande. Genom att göra upplevelsen varierad, interaktiv och användbar kan chattboten bli en del av kundens dagliga eller veckovisa rutin. Följaktligen kommer det att finnas fler och fler möjligheter att ställa frågor som resulterar i värdefulla, uppdaterade nollpartsdata.

Det finns naturligtvis reservationer. Som med alla datainsamlingsmetoder bör det finnas transparens och ett tydligt värdeutbyte. Människor ska inte luras att ge svar och de måste få något i utbyte mot att de lämnar ifrån sig en del av sin personliga information. Varumärken måste tänka kreativt på hur de kan hitta en balans mellan att förmedla en trevlig upplevelse och uppfylla sin datainsamlingsstrategi. Men eftersom AI är så kraftfullt kan man enkelt inse att den här typen av appar skulle kunna integreras i en mer holistisk kundupplevelse. Chattbotarna kan ge insikter om de senaste trenderna på sociala medier, erbjudanden från din webbplats, information om produkttillgänglighet, insikter om tidigare köpbeteende och mycket annat.

Det är ingen hemlighet att framstegen inom AI har fått många människor att frukta att deras roller eller färdigheter snart kan bli föråldrade. Detta gäller särskilt inom marknadsföring. Men det är bättre att betrakta AI utifrån hur det kan göra ditt jobb bättre. Jo, vissa mer triviala uppgifter kan bli automatiserade, men det kommer att frigöra mer tid för kreativitet. Det kan hända att du ägnar mindre tid åt att skriva texter för en e-postkampanj och mer tid åt att utforma scenarier som engagerar kunder i en AI-chattbot.

Vi har alla hört mycket om AI och dess användningsområden inom marknadsföring. På senare tid har diskussionen dominerats av generativ AI och dess förmåga att automatisera skapandet av marknadsföringstexter, men det har talats mindre om hur AI-aktiverade chattbotar kan förändra förutsättningarna för insamling av nollpartsdata.

Hittills har AI-chattbotar till stor del varit begränsade till kundservice och i några få fall till specifika verktyg som pengaförvaltning. Man kan utan tvekan säga att dessa kundtjänstrobotar har fått ett lite blandat rykte på grund av deras begränsade funktionalitet. I och med LLM har dörren öppnats till mycket mer engagerande, smarta och personliga chattupplevelser. Många utvecklare är redan på god väg att skapa sådana verktyg. Faktum är att ett nytt app-segment med AI som ”sällskap” har vuxit fram under de senaste sex månaderna. Syftet med apparna är att ge en partnerupplevelse. I grund och botten handlar det om att ge människor trygghet genom konversation. Det är en del av människans natur – vi är sociala djur och deltar gärna i samtal om vi tycker att det är trevligt. Av populariteten hos dessa appar att döma verkar det som om många människor inte har något emot om dessa samtal är simulerade.

Foto: Tung Nguyen