Nyheter

STIHL tar full kontroll över leveranskedjan

STIHL gör logistiksatsningar vid nordiska huvudkontoret i Stenkullen, utanför Göteborg. Genom att gå från ett skandinaviskt lager till ett nordiskt lager tar man full kontroll över leveranskedjan och möjliggör mer hållbar logistik.

STIHL vidtar åtgärder för att stärka och effektivisera sin logistikstruktur genom att flytta den finska delen av lagret till det nordiska. Lagret i Stenkullen har tidigare hanterat orders till de skandinaviska länderna och ett samarbete med finska Posti har möjliggjort leveranser till Finland. Med förändringen tar STIHL ett tydligare grepp om hela den nordiska marknaden.

– Övergången till ett nordiskt lager ger oss en helt annan kontroll och gör att vi kan optimera hela flödet. Dessutom är det positivt ur en hållbarhetssynpunkt. Vi kan nu koncentrera inflödet till ett och samma logistikcenter och färre transporter behövs, säger Per Christian Salvesen, Head of Supply Chain för STIHL i Norden.

Den nya strukturen är redan på plats och de första lastbilarna från Finland lämnade det finska lagret i slutet av förra veckan. Lagerytorna i Stenkullen har optimerats för att inkludera produkter till Finland, och företaget expanderar personalstyrkan för att stödja den ökade verksamheten. För att garantera en hög servicegrad har även ytterligare åtgärder vidtagits.

– Målet är att våra kunder i Finland inte ska märka av förändringen, utan att det blir en sömlös övergång. För att säkerställa att vi möter kundernas behov vid kritiska leveranser av reservdelar kommer vi erbjuda expresstransporter vid behov, säger Salvesen och fortsätter:

– Vi går nu in i en period av försäsongsordrar vilket innebär höga volymer i lagret. För att säkerställa att det flyter på smidigt har vi ett externt lager här i Stenkullen som står redo vid behov. Allt för att garantera en hög servicegrad.