Nyheter

Svar från IKEM: ”Utan innovations- och kemiindustrin blir det ingen grön omställning för industri”

Text: Malin Johansson, ansvarig energi- och klimat, IKEM

Debatten om gasberoende industri och att bygga mer infrastruktur för mer fossilgas. går vidare. Detta inlägg är ett svar på följande inlägg från den 4/12 i Dagens Infrastruktur: Replik: IKEM, titta er i spegeln!” av Olivia Linander

En klimatengagerad göteborgare ifrågasätter IKEM:s krav på regeringen om beredskap för gasen och uppmanar oss att se oss i spegeln. Vi tycker om vår spegelbild. Utan innovations- och kemiindustrin blir det nämligen ingen grön omställning för industrin.

Sverige har sedan ett och ett halvt år tillbaka en förhöjd krisnivå för vår naturgasförsörjning. Samtidigt är innovations- och kemiindustrierna, och i förlängningen hela samhället, beroende av gasen.

Att staten tar ansvar och säkrar beredskapen av samhällskritisk produktion är rimligt. Sverige finns längst ut på gasledningen, och vi har bara ett nät – det västsvenska naturgasnätet. Vid ett sabotage eller om ett lågt tryck skulle uppstå så står Sverige utan livsnödvändiga produkter. För vår del får gasen gärna vara fossilfri, det går nämligen lika bra att använda biogas i LNG-terminaler. Förutom att bygga en LNG-terminal så måste staten också stärka incitamenten för ökad produktion av biogas. Det som är avgörande och nu kritiskt är tillgången till molekylen metan. Därför måste staten agera.

IKEM:s medlemsföretag använder gasen som råvara. Metanet, som finns i både naturgas och biogas, bidrar till samhällets kemikalieproduktion och en trygg gasförsörjning är en förutsättning för bland annat livsmedelsförsörjning och rening av vårt dricksvatten.

Våra medlemsföretag ligger först i värdekedjan och producerar insatsvaror som är nödvändiga i den övriga industrins förädlingskedjor. Utan innovativ kemi skulle solcellerna på taket, de återvinningsbara batterierna i bilarna och teknikerna som krävs för att bygga energieffektivt fortsatt varit skisser på ritbordet. Med en energi- och klimateffektiv produktion kan våra medlemmar skapa hållbara produkter med låg miljöpåverkan till användare i hela värdekedjan. Kemiindustrin är således avgörande för omställningen till ett hållbart samhälle, men utvecklingstakten styrs av de förutsättningar företagen får.

Foto: Nico Franz